Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Elke voorkomende gelegenheid kan worden te baat
genomen, om de lust voor het goede op te wekken en
van het kwade afkeer in te boezemen. In verhalen vol
gloed en leven kan men liefde kweeken voor de deugd,
niet door over haar te spreken, maar door ze in haar
eigen glans te doen schijnen.
En nu, gij ij veraars tegen de wet! Zoudt gij in
waarheid meenen, dat door dit alles het kinderlijk ge-
loof ondermynd wordt. Zoudt ge liever willen, dat op
de Openbare School orde en tucht balling waren, dat
daar een ruwe toon heerschte, en zij verlaagd werd tot
een dresseerplaats voor het aanleeren van letters en
cyfers. Of komt u al hetgeen we noemden niet dien-
stig voor aan de opleiding tot vroomheid en Christenzin!
Dat de Openbare School een kweekplaats is van ver-
draagzaamheid wil men toegeven; maar verstaat daar-
onder dan doorgaans die koude onverschilligheid, die ge-
makkelijk alle meeningen verdraagt, omdat ze zelf geen
beginsel heeft, en die juist onverdraagzaam maakt voor
elke innige overtuiging en warmen ijver der liefde.
Tot die zoogenaamde verdraagzaamheid zal de
Openbare School niet opleiden. Ze zal integendeel aan-
leiding geven dat het kind zich later eigen overtuigin-
gen zal leeren vormen; maar da.ardoor ook anderen
ondanks hunne meeningen zal weten te achten en te
eerbiedigen.
Maar is dat ook soms de heimelijke vrees van som-
migen , die meenen, dat dit vormen van eigen overtui-
ging gevaarlyk is, die liever den mensch in een rol
perkament zouden willen veranderen, waarop men schrij-
ven kan, wat men goed vindt? Voorwaar zulken hebben
reden om met alle macht de Openbare School te bestrij-
den; want in waarheid daarvoor is ze zeer gevaarlijk.
Zij leert zelfdenken. Het is althans haar ideaal, om
het kind daartoe te brengen.