Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
ge drijft met deze. een gevaarlijk spel. God gaf er nu
eenmaal der jeugd ooren, nocli harten voor. De preekende
ouders en meesters weten dit reeds bij ervaring en
klagen daarom dat de jeugd tegenwoordig zoo bedorven
is; en als de brave Hendeik uit zijn graf kon opkijken,
hij zou u zeggen, dat niet de critiek der geleerden,
maar de nijd van de jeugd hem dat graf gedolven
heeft.
Hoe leidt dan de Openbare School tot deugd op,
als zij ze niet predikt ? Wel, door de inrichting der
School, door den geest die er in heerscht, en door van
tyd tot tijd de deugd eens zelve te laten spreken.
Heerscht er in de School orde en werkzaamheid,
wordt de jeugd graag gemaakt door het onderwijs, zoo-
dat de kinderen naar School verlangen, er zich althans
op den duur het best op hun plaats gevoelen, dan
wordt er de lust gekweekt tot die orde en gezette werk-
zaamheid, die later de maatschappij ten goede komt.
Heerscht er in de School een goede toon, is er een
goede verhouding tusschen hoofd- en hulponderwijzers,
tusschen meesters en leerlingen, tusschen de kinderen
onderling; is er het kind gelukkig door een goed-
keurenden blik van den onderwijzer; bestaat er voor
hem geen grooter straf dan de afkeuring van den meester
en de schande tegenover zijn medeleerlingen, dan wordt er
die ontvangbaarheid gekweekt voor goede indrukken, die
een voorwaarde is voor het welslagen van alle opvoeding.
Alle onderwijs kan voorts worden dienstbaar ge-
maakt aan de opleiding tot deugd. Alles, dat is zon-
der beperking. Ook dat rekenonderwijs, waarvan men
reeds meermalen spottend gevraagd heeft, welk aandeel
dat er toch wel aan zou hebben! Ons dunkt, die spot
kan niet opkomen in een echten Hollander, die huiselijk
overleg en spaarzaamheid onder de zoo bij uitnemendheid
nationale deugden rekent.