Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
opvoeding aan dezelfde handen vrordt toevertrouwd, dan
voorzeker hebben we ons pleit verloren, maar dan is
ze ook in het geheel niet mogelijk, of men moest de
jeugd ook aan de huiselijke opvoeding onttrekken. Maar
verstaat men er door, het in elkander grijpen van alle
krachten, die zich de opvoeding der jeugd ten doel
stellen, dan leent zich daartoe de Openbare School uit-
nemend. Verdeeling van arbeid sluit immers volstrekt
geen samenwerking uit, maar veronderstelt die veeleer.
Om de eenheid te bewaren wordt dus niet vereischt, dat de
School de geheele opvoeding op zich neemt. Immers zy
geeft geen voedsel en deksel ook, en dat is toch evenzeer
onmisbaar. Maar dit is noodig, dat zij Huis en Kerk
en Staat de hand reikt, haar eigen werk doet, en den
grond voor de bearbeiding van die anderen geschikt
maakt. Daarom bepaalt dan ook de wet, dat het onder-
wijs onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundig-
heden, worde dienstbaar gemaakt aan de opleiding tot
alle Christelijke en maatschappelijke deugden.
Dienstbaar dat is dan ook het rechte woord. Dit
zegt geenszins, dat de School die opleiding op zich
neemt.
Hoe zy daaraan dienstbaar kan zijn, willen wij
aantoonen.
Wat is toch die opleiding tot deugd, waaraan de
School dienstbaar moet zyn? Toch niet de prediking
van deze of gene deugd, die men bij uitnemendheid
met den naam van Christelijk of maatschappelijk bestem-
pelt. Die dat meent kan geen opvoeder zijn. Hij
heeft geen greintje kinderkennis; want wie deze bezit,
weet, dat de jeugd voor geene prediking, welke ook,
vatbaar is. Predik haar alle ongeloofs-theoriën of de
onafhankelijke moraal, dan zyn we verzekerd, dat de
toekomst van deze zoo goed als bedorven is. Of predik
haar de zuiverste godsdienst en de schoonste zedelessen en