Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
bepaalden Staatsgodsdienst, die nevens of tegenover alle
godsdiensten staat. — Van een opleiding zonder godsdienst
wil een natie als de onze niets weten. Men acht dat
ook niet denkbaar, en meent daarom veeleer, dat de
Staat een eigen godsdienst op de Openbare School doet
prediken, genaamd: Godsdienst boven geloofsverdeeldheid,
een zulke, die nauw verwant is aan de Moderne Theolo-
gie , en van daar de naam van Secteschool der Modernen.
Ook van deze godsdienstrichting is het grooter deel der
natie niet gediend. Is het wonder, dat er agitatie ont-
stond, waar men in den waan verkeerde, dat, of het
een, of het ander op den weg ligt van ons Openbaar
Onderwys? En dat men het waarachtig meent, dat zelfs
ontwikkelden en geleerden die meening zijn toegedaan,
daarvan strekt ons Pieeson ten bewijze. Zoo iemand,
hem kan men wol vrijspreken van oneerlijke drijfveeren
in dit opzicht.
Hij meent ter goeder trouw, dat de Staat verdraag-
zaamheid als godsdienst op de school doet prediken,
en daardoor godsdienst-overtuigingen leert minachten,
eenvoudig door ze te negeeren en te toonen, dat er
wel degelijk deugd kan bestaan zonder godsdienst;
zoodat het kind, man geworden, naar dezen gebroken
rietstaf niet meer zal grijpen. Op gevaar af, dat
beginselen zouden zegevieren met de zijnen onbestaan-
baar, zoodat hij zelf met zijn geestverwanten het doem-
vonnis niet zou kunnen ontgaan, ijvert hij uit een
edel gevoel van recht en billijkheid tegen onze inge-
nomenheid met de bestaande Schoolwet. Waar zulk
een man yvert en dat wel zoo belangeloos, daar zou
men het een godsdienstige natie niet ten kwade mogen
duiden, wanneer zij tegen de Openbare School in ver-
zet kwam.
3. Ware het nu mogelijk om aan te wijzen, dat
het Openbaar Onderwijs die strekking niet heeft, dat