Boekgegevens
Titel: Het gulden boekske voor lieve kleinen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: Direktie der Houtgraveerschool, 1853 *
Opmerking: Bevat: ABC, tabellen van maten, gewichten en eenheden, rekentafels, en tal van voorbeelden van typografieën
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: K 10-374
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203218
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Alfabetten, Illustraties, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het gulden boekske voor lieve kleinen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HAXfiSCmKKKNDF , HKRIIALENDK, VKRMKMGVULDIGEN DE , VERDEELENDE
EN VERZAMELENDE GETALLEN.
De eerste, het De een en twin- Dubbel. Zesthalf.
eerste. tigste. Drievoudig. Zevend'half.
De tweede, het De twee en twin- Eenerlei. Achthalf.
tweede. tigste. Tweederhande of Negende lialf.
De derde, enz. De dertigste. tweed er lei. Tiendhalf.
De vierde. De een en der- Driederhande of Derticnd'half,enz.
De vijfde. tigste. driederlei. tot
De zesde. De veertigste. Velerhande of ve- Twintig'half;maar
De zevende. De vijftigste. lerlei. dan:
De achtste. De honderdste. Allerhande of al- Twintig en een
De negende. De duizendste. lerlei. half, enz.
De tiende. De vijfduizendste. De helft. Beiden.
Do elfde. De millioenste. Het derde deel. Een paar.
De twaalfde. Ée'ns. Het tiende deel. Een tientil.
De dertiende. Tweemaal. Anderhalf. Een dozijn.
T)e veertiende. . Vijftigmaal. Derde half. Een twintigtal.
De vijftiende. Honderdmaal. Vierde half. Een gros of
Dr twintieste^ Enkel. Vijfd'half. Twaalf dozijn.
REKENKUNSTIGE TEEKENS.
H- IMiis, of opge- X Maal, ofverme- '/ï Een half. V:. Drie vierde.
teld met. 1 nigvuldigd met. Va Een derde. 'Vo Vijf achtste.
— Minns, of ver- : Gedeeld door. V Een vierde. Drie en een
minderd met. jrz Gelijk aan. "b Een achtste. vijfde.