Boekgegevens
Titel: Tijdstroom der vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, ten gebruike bij de geschiedenissen van Noord-Nederland
Auteur: Lennep, J. van
Uitgave: Te 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1852 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: HB-KZL III AAZ 30
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203213
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tijdstroom der vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, ten gebruike bij de geschiedenissen van Noord-Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
I

p KareJ dr Grooîo
77 Bitrf/f tf f/t'^ri^/t/-
Int'tt/ f/er jJt'fù n
Kai'el u/ort^t Kctxer
$ KarolXo<3ewijk Pepijn
Karcl« </<>f></ Lodewijtde zaclilmoedio'e
fff Pt'i^ijij
Ag'ild 11
43
Radboud II
, 55 Bonifatius
v^rtfifort/
I S^i ^ /hzrUf/i
// Ifi/A^n'erz/f^/ifiy :
Klodomir- ' Childetert. Klotariua
34 Tlieodeberl
Sa Kl o Î a riu s {a/i^tihs^schcr)
Ót it^A^tff-f^fe/ifi^ :
ôieo-bert I, Chariberl, Guntram. Chilperik.
KÎ o t a r iu s Ai/t^iJi^^^s^Vur
aaDao'oTjcrt /
Jtf ►S i e o'b e r t // '*6' E litjüu a Krttngrehe prr</iJa r
74 Da ^^o b erl // . _ Wlitl e b r o r d ^is.^ipp tutn
So Th^oderik II. Pepijn Herstal
^S^Si»' / UTRE(<HT
27 'J lipf»derili ÄT^
Karloniaii, Pepijn. Child(»rit/Z/ • Boniiacius

OOO
10 () O
11 OO
12 OO
I
i3oo
i4oo
Ri/^si'efHf/v/ifi./AiQàt^.vï^S, IiOtliaTiiisZ Kareis de Kale
jS I.odewijk UI'Ar Slaiiielaar
° " ' "de dikke
p eexi\-oui
\.......r
% -----------
hard dc eeiivouciip;«'
Kl jva T
\ Albertus Adelen X Zi/y^^n,
\ 6o Herman ii A'oorffiariffff* f
■Si i'ejiijn
CHU 1ST E JVJJ O M.
3s> Wnt<ri'/oetf
ERt' KZiXTKHKlD
'S31'rie^Knii/ ffn />niifMi,if:
SS Sie^H'ried
anooTE nER MEN
HOI^l.A]VD ZKKLANB
G^thriff uttn Kaiel den Eenvoudige
Dirk 2 Kerk fr E^fntfrut^/estiWit
3d Dirk n
Ac.inoud
1 BirljBTLuilç-aaid
ig rioris/
«V Dirk V
^ Frt'é'd'/ttuf/
4)3 stag ky WnfxhrUMdt
GELDERLASD
Sp Wiolimaii
X ^^oorttrnttiten
X IToyeAt
X om Doi-eb«-ht
Si- A ITtrerht
63 Roberl dc Fries
70 Godfried de Bultenaar
/a, Dfljt ffe^ticht
jj/floiis II (ialania
XKtrlSTOClITJElV
yglfmmwn i'.JgNhmivn^ Godfried vBcMillon
jaDirkW Petronella v: Saxen f'voo^J^
J2Floi-;s dc Zwarte üfru^'mdi
S7 rioris lU
j! OfCrj^troorntrtff
S,o Dirk Va
^i-fiSntfi^f t^ftn Dirk ITT /tief- Willem I
3 Ada /luwt: Lodenfx/k vim'iL.'ooii
Willem I 70 ivrnvert JJrt^ttiM
2.2. rioTis ir
3<h Willem iiWoMl'an Vm/it vo, i<i
4/ - ti^ore/f Room.rcfi Koninff ^ n^mrA
St X f/fittn^/firfft. Zwarle Maro-aji t
.ST ^ej-a^Ar SS X Ht^^A
. SO rioris V
roofiftefffn |V<" We^t^
1000
J!»'rioris y^ /vrntaafc/ {/aar ii.v.Velsext fi a .
Jan Jan v.-Avelines uoo^fl ^
HKurKGoxrwsctiE itirrs
3'XL V/nantifren Witte v.HaamSlede
-liWilleni ^degfoede X >n h^t Gottwe
zJ rnré Vf^nytnrft-reu C^ i
SyWiWejxx IV 34-Oivr.fironurtff [ f
OpAwfiSt V. Am^yf.'r^-frfn. ^^^ Virent \ J ^
........................nHirKKSCHF. MUIS " ^^
Marq-aretha /tuu t Loddrijkr.Beijeren <;"
M ^iVCe-ax VerhelJ-cr MliWmxV. Graaf'
óo eri. ntflWten Ç"
Sd'AM>rec\i\Mutt\t,a-.'' Oi» ü (ieMer/atui ^jf-s
«iiiyiaHircchl Graetf
Janv.^rkel çg iitn<f
4Willem FI t ü M'f'^/^/I
/7 Jacoba Jan tTUrabana —
■if DoorhtvtaA^ Zifl'el /fofIaneI,fciteii Uf^tr*- l
I'ili])s V. Borg-ondifii - Jacolia ^/y«" ef/!rt<i/u!^
S3 Karei V. Borgxjildieil
ó'y — wort/f Ä/'c/«/'* ^ Erafiliri/k
77 Maria Ittiu-f Maximiliaan v. Ood-tenri/k
3x Filips II Majcimiliaaii t^ooge/
Alljertus V. Saxen Staefltoufffir
Eifti/e'e/erJIoe^e/te en ftfij't^n
BORGOHTDTSCITK It VI A'
'^ó' Jac t» li a O* d^oct
' „ , , oa^STE A'siricscnE
6 Karei TlfVJ Maximiliaan
,Sx X V/<uwderfn
// d/uncy
— CIroor /trijff/r^tr
X l/tnchf
ßt Ka<t,p en Irroöfft^ofA-

HUIS
7 Maro-arelhe-v; Ooalenrijk-Ä/warfi^i;»^.
Karei en Oranjna,
^ KKRKHKtiVonmX^Ü in l.VTHER gep/un,,
3o »Wy/w ,„ Jïoflu,,e/ Ze^/anJ 34 Weeier,Jan vLeiden
40 llene v. Chalon
AoStrenaepler^afen tMen ele Mervorr/lÙlSt—SfiejuI^ftll^
SS Karei ,/oe.tFllips lH flIJ 5äVoe, ',/ V. Karei r ^
9 Morjraielhav larma i5^i^''>»!/^j--WinemlVinBT.0ranje ,, y^ö/J^^W
(f^ (. ranvelle /wWv^
6e(ompnwuj--G(; _ II v Hrederotlo - ûpetihare f,reei:.-3eeleienj-te>T'm
— Taro'aB ' '
dS?Lodewijk V.Nassau -X A,/IlelÜ^er/,^- en
fzBrielle tr>ffent>nè^n -Mcteir/fm irief/pre/ — Muore/ A» JVetafe/^n
Äequeseiis Lejlle/l-oeu/el —Jie/eff en oritxe-^ 1,. /^eeW-ert
77 Matthias v. Oostenrijk - 70'Panna J.andvexy.f'I
^ üiriK V.TJTllKVHT - gr A^rTjWJSHIlSG v.PXI.Xl'S
Om'me'üineIi//ie- t'/etot t'er/n'e'/el
.^riiips m ( J/.J
Albertus é/i IsabellaLwi/A^oo^^^ d ZJiTe^Zandé^i
ƒ M (jreg'oriu.s
jO AlberiV
Tlip«»ilard-
tft) Hai-lUOCrcLl'
B.ixfrie d
ij Frfderilfc
3S Alberit
Liitj>'er
Huiiç'er
57 X Noormannfii
Odilliald
çt) O^11)old
/ liadboud
Balderik
X ^oortnnnnen
tf<> Everinar
77 VüilcmaT
Bou-dewijn
An^frid
Kfygt Tei&trrhan^
â Adèiljold
i5 Vont ffej-ht'hr
a. HoliftrttI
Bernulf
Kryat DfffHtfft^t Koftioiu.
.^»f in'h'o van Vortlrct 'ht
Óö Kri/ff t- Botfr^rttt'tn
Koeuraad vaii Zwabeii
KR VIS TV CU TKN
Burehard
Codebald {
s^ Aiidif' vaii Kuü 1
'.OTerboH A^fftrcr/a MtffJ
iw Iferinaii v: Hoovu \
Godfried v Rhenen (
r«?B oude wijn v.BeiiUiem 1
ÀHo/ùtftil ^
çS Dirk // V. d. Ai-e
f
lOOO
« OUo / V. Gelre
iS Olio U van dcr Lippe
■ij Willebrand
il bfy Koefere/eti
Olio///v. Holland
iv Gozewijii vAmslel
SoVftiv.ewiyinJ^ezer \
Hendrik/v.Vianden
«7 Jan / V. assau
Jaii//v.Zirik
«»'Willeiu IIV. Meclu'leii
/BEHOMWE MAXX-EXJ
riTVI.VDlA'GXA. J
11 OO
12 O O
oATrnmrvoEAmy..
V. Heunecou wen
77Frederik v. /.irik
22 Jaeol> V. Oudsliooiii
î3 Jan m van iliesl
^ëltttndelfypde OoJt:^
Melis Stoke
Ge.feftiril.nliryier
Vr^'e Itfirin^t^n/ji'Pf' )
f3 eerste tjirf^iPtoken
z6 Y'ùà^aXuututnl^ , ^
36 Filijis t^raa/" )
______........ iw^w
J 7aAarnout Aerj-teM
^JKareldeSloute '
77 Katliarina
V» Jan IV\. Arkel
t'pterj T'. ÏTtreeltt
m Jan V V. IVerneiilinrm
7» Arend v. Hoorne
7j*FloriS vlVeveKnldioven.
'Ff ederil vB3aiikeulieiinj_
X Fneiftmitl ^
_ i^Lokliorsten mI.icltir'iibeix^er^
a.y Zweder v.KiiilenlnicQ'
^o eerjtv ffeltnttkt^.
^7» Geerl Groolè )
IJei/enfinelie Sehool \
(&Thomas à üenipist'im
' ^o Ilfirtttii/i'eilen
TCBeukelsR
QOtf^StHrh-n krti
riJ^Uftstr
, rrfferffiffj^l/Iffftrfi
HV.f.r^'/ datiert f4So
■^ fioo Wittermo/rn.r
BoekciruÂhifi'ft
1
^/Albertus vi>ajcen\
\ E^poùp^fattt
GeoJxrc vSaxen Ct-r-
./JCareir ^
Joris St^benk )
./cfScIïwarlKenDeri
ÓAfi-Zi^fnierJ
&t Mai'ia
S^ Maxiiniliaan.
Karei x. E vm ond

43 Karei F
lludolf V. Diepliout
Laurens JatizKosier/
^ Albrecht BeijUnq* ,
^frJerùh'rj'kainfrt/' Gomia {
X met Filips v. B org-ondieii /
SB (rij sbïcclït V Biederode
i/ David v Borg-ondien
X rrtet Ho/fatuf
p6 Frederik V. Baden
'ondieiL^
) 33 RfrJfrykiVJ'kamert/'
I 42 Rudolf Ao-ricola .
AFlorisxoon i5z3 (Fau^r) j
) ÓÖ Wirrdi'/k^n
07 D. Erasmus hS^ol
71 JSerj-t/' tFta/tfuIr It'^er
73 ffetfoten //^/i'r.r¥MeCv\u\
( //^twrfJi^M if
) Jan van Scliaxfelaai'
r/Filips v.Borai________ ^
Hendrikv.^ijeren
a/ Frederik Sclicnk v. j
To\LtenV>uTo- ^
?
Gebr. Cralïelli tifu^t^rtie^/tetze?,)
J. Sec ond 36Dùitter {
^ 'iff lit^rkln-rrtirftn'na )
D.\.Koornhcrt,MiyIJ/rtmr {
•>•2 .Toacnini llopp ^
SPAAJVS CHE
O OS T KM unies CUK
XTKII KR lj ..i]\rilK]V
1ÖOO
'■»tt.l'f/lffl
Seffi'n fctti terrAlf^— Jjg'mond e^t Hotn'ue effit/tejofel
(5jj Tt'erie/^ ^^„fitne/ — /» Hei'man de Rtiiler — yi Weztere/en ^n
& op e^ ^///Vi^z-a:«"^ —j't'^L Me><rierln>te/e, L. ode wij k v N assan .r/wtu'elt
Sp/i^t^f/^^ ^/rie — J^eie-I/ieiet/ie iretfi trefif~Wo\\ Juan v. Oo&'leiirijk: LturiWfe^ogfel
~ y- iniou — Attj.i'fere/fint t/rr/aejf ,f/?aer/i.rrlie xyele
« Kl'i: I'l.l KK 1» KH Ml V KK • K \ K l) K, uV.. 1' it O V 1S 'P I K. X............
FBXKstaXO „ EX7,.
^iSWillm.T . Ai^ovnii »Willcni Ii?faJIu>u^Jer Si Uillem J I'ermoord
gg Maurits - Ji^-.-Leycest«- Bree/e. „.-rra^t
• o X bij 2 Or<u^*■ i^t rovfrd
^/iy/vr/VvvHeejiiskerk g-&i
^Nauffj^f (vMa.ut\\&e/t OldeiiharneveUl
\ 7tr Old« ibaf ne veld,de Groot, Iloopr rb eel s w^^v/tf/fon^r^vht
Frederik Hendrik 2/ C^ro/ - ip of^i^'^t
44 Sas V. (yent en ffulst
■ ZSV'K^ WeiixftA^nft/eXi/t'r^'/oot 3i Maayrtr/'r/it
33 VeróomI „let^rMtAr^^ 35 Bn-^ùt
^„„IWderik; ^.fj««^^« T'""»!'
fj Willem n
} So Aanj/nef op Jmj-terti^im -DcKxtvM) Willem/' j
EEHSTE STADH0UIIERI.007.1S KKHERIWG (
J'ä-siei;XX/yelMuI M.deHuiler J. de Wilt Hueulpetij-ionarij-}
^^Ifend^a^Kw-inncr/ f* f lUt^IieM.ff SSK Noor.Mu. Olulam,
, 65-67. Zi X l„efE,ie^eI„jieI M 4//.nele/.rche xee-.rlaff
AlberUneAjiies : gß JI,e„,rtey-tS^Tk-if MarfluiOam
; Trip/r jil/ieuifee VreJe itt'i J/ce-n
\ 7Z a .S'onij-baat - Ä'A/ t'- O'roiiin,fe/t en .-lantenliirtji .
i7z\fillein yW.lW/. jA/an/e/erdéWitten 7.? X Âi/t./uùi
.\74J'reetf'nietIUK/eIaneIen 3Iitnj'ter_ — X JV«^'
S* " "
i/JHeiidn^KaiiiiiiiT/ 7*^ 'reet»' t?>et En/felan.
Sfet,IIi,iu,/,r / Ruiters ..........^..j..-.,-
j ^rf\VineiiiIII A'i?m>i,/KA'riyeIewr/ X I'nr/iAri/A-
,«>é"JanWillei,iFriso .<i.i XMeru^rti,/en t'hvle -Czaar mffollatul^
z Willem III Sferf/ It,M,/p. - 2-/.? ,f/>. ,l'/rm-.fs/e etorloff
TIVKKIIÉ .1T.H)H0rnKKr.007.f: ItEGERl^'G
- Vere/r I, zXVig-os 3XUom/ en Hkeren - X Iluui/.rtaet, pX Aleilpltupiet
in Je AfMnlt-Ji l/freilit !■> li,n-iere 7'reil, t,teit /
pffWineiiiKarel '7 lerbon,/met^ /ijn</e/,intl ^'r,rn/r//A-
tjIIendnkFriso 2« Hoornbeek Itu„Jp . - W,«./I,.„„te/
O.'I. Me/eit.i'f'/i. fe tl.rt,'n,/e-
27 Sliiiqelaiidt lietetr/p .^?\Villein v.OianJc
/ 37 v.cï Heim li„/ti/p. 4o--tli (},ï,rtenrt/A\feIie
'iCFre)iil,ri/A- ^ii/Fon/moi 46'GiWin K,„t,Ipen,rltirurri,r
*7 Willem If^ E</er ill feree/fff/tA' .Prot^tn/ten
Vrév/^ /, Akev ' .n Willem fP"
^.hwwOt. d'tff/f- .^J^/*/. V.Brunswiik Poof/^ St-yo Stt'iju Jtrf<r//fi»rtf.r?r>Titrrf..
t!6V\\\„mVMrt:pr,„thoue/er Wilhelm'ina v. ('ruisen
foAmeni,Mfi,n/,eMrhff MesiCKnffeI,tii,I Si%P//^ffer,rI>„nA-~AnMn/en ,rr/e>r,
SS Vree/e met 0,„rtenrt/A- S6 Jiin/ien/,/n,/jvIie on/ii.rten
S7 f)pre>er te Jrn.rterJeun - ele,nli,>i,eti/,^ e/er Prrrxe.t - Hn/p v. Pruis.r. troepen
o3 X I^r,rnAr,yA- DuBiourio-. Verbonel tnet I'rnij-.mi en Oo.ptenri/k
p4XL,r»,Ire,y/en l'riiis Willejii Fred. qS hn'te/ ,/er J''r,tn,rrlten
pS MliÜKUi F r^erfrelf ~ Bnfri'f/felie HeprtAheA- fio XI,ttj',inn/r t er,/ere/ennej/
X Efiffelftnel — X Ii.,i*nper-Ditin -de Hiiitei- - l'erlee,r etfr V/eieyf - Slorij
Td entelin^ e/er Rn,/elcrlien en I?t,.rj-e/i X A//'
z Jne/e- te- Anniri.v 4 Schininielpejiiiiiuk <> Willem l ,!■ f er//
(i'1.odewijk \'apoleoli>t%«/(^ -7 He,nipt-. Let/,len g Olvr.Ftrootninff
fjl^eenelnt^ //erEne7e/s,'fy/\'i' tf, /.erlanel ' lOL.otXGWi^k-e/oefef/j'teinel
IVIJJiipiG i>t kit Fmnttitlie Meixerr^A /'/•w.f v. I'laisatice Leuuhrooejd
KI de CelleK <■'/( cle Slassard-T/erartnff - Om.fcre'ptjt - Geeretej-e/'/fon/ieuf
12. lins.ri.i-ilif r,'/i/to,I>t — Nielerl/teee/ f. JViijioleon OmwEXTEUlIfCi - terugiwn.j-r i.e,n tlrt, PrinJ- v. Oraiij'
,4 Vreele v.ï'my.r -ef/^rtetn,! /'. .Vapoleon : i3 Foorioopie/ be.rtn/ef--Vïooi^ vniioip.T. <ï.ï)nin eft v. Liiiiïjurp' Slirum -Afoarelte iV,>frtieii f
.............................. VV'illciii/.Cöw.we/«* Pof.Ft - lieleef V. Gorinelieni - Kone/rej- «r H'exne'n
iS Vr.REESKllKO i-.He>//eeti<f Ji'i'/"' —Vfi\lcmZA',inrne/,/et-/l'n//:rI,,,ieAn - Orem/In et
iS T,/yn/kt>rnj-t i ru, Sapole«ii-Xz'Finli-te I',iri/.f-llet/ée/Kt /wnel - iff iL /1lflit.r,e
- 3o Omu/ente/üiff te J)rns,tc/ ü/ lonfrrentie. /y Lonelon
3l I.eopold Keimn^ ,Itr Jje/ffeti i
-i.? J^V.d lloes ;
Viascher rô'ao'
_ , ,, ^ Jloetlterj.
Spieo'el
So Hei-le erA-taMen
Jacob.v. d H erken
7.S Leiptens II ,iOf/e,t-t.7i/yt>/
,/e,rttëIit ...
7S/wtJ,ti,rtief/int met i^Jitninir^ \
inpteiett,r 1I^ae^j^Iuittil . 1
< ,7û ,^ni7,*riere,n.r,Ite ,rti/t tnin'VOera )
\fii rerrrA:,yA^r.r Zaeli.Jaiïsen
Sf Hooft Ge.i;Iuektj'eIir. lt>H7
&3 lu O-O de Groot iff^i-.
,f/t Kami^uiaei) /(J20 Viet,ter
«f,? r. V. a .Vondel jti^f)
,f',/„'e/i,rA'a/neeten
MeenwisMeindersK.naKker
•te
fiz Jioiitiuietfyinoten^
KorneJis'KorneliSK. S
i)St'Jer.rte rrt.enetetr t/I.Houlnian (
" Ueem^Jkerkw BaTend&^yZ//«M7}
onst. Huig-ens
oord,
om
O.l.t^on
■i.teWerel,/ ,
'i Opi't,/tni*/ eter tJ.l.(^om/ieie/nte /
3 T/eem.rter f/roojje/enienr.^t ^
/ Remhrandl râi'i ^ <
' .M.Scnnurman letpr
rre,efim ,te Werehl
iS St/noe/e te Dontt üomarus,
Arminiua Uiittenbooaaard
en Boog-eïmans \ (
O WouHcfman moS Sctiilder
I^unnrrtlj
lertlani e/t Hert aoeker \
~ trnter
.rH'fvtett» .
r A., .j. 'i® '[etitMer ,
37 Sf^r/f'/i otr-4'zerftfi4/
6â Bperîia\-e ir^o
tiiftfif/

-- ixrtiff^^tffifel^r KoUmtt n f
27 X ^
BEI. G IK
; Am6f//yyû. ^f/.fSrViffiA'oné.c/ ///•rErrm.ff^ie/f
/ .31? /'A^f/^'/'er Aior/>u.P
3ç //y v/^ mrt fie/f^ie
4o Willem / ^/oct <t/,pf<iftf/
Willem 1/
4^Sfffrxù fif /ify Jt r {,'r'Ofi</t4 'f t
Willem ///
- X CitiZt/*"^ I^un /IfUt4Iff/Ufi
eet ß f /ej, /O
43 Doorl vetn Willem /
- 44 Pr,'/t,*iIIi,ye! Ce/e/yee'nlfte/
ig Dooel I'etn VV illem //

' .. . Jan v.d Heide
j?aMii«sclicnbroek 17Ó7 Nutuur^
g 'tt'a g^en a ai' 1773 L
'wPunl^Dnijmw Corver Tooiie^'i)
W/// O. Z.van Haren ggüicltfrrj^
D. Smits ])üliter ^
2fO RoQ'g'eveen (
3% Steenen t//otii/ttif/f ft )
P. Straat. P.v. d. 1)enren f
WoHf m Deken
3^ de Lannoi) DteAtcreS^^^
46 H.v.AIpheiï iSiiS Die/iter \
^tfJ.n.v. Swinden t^zSytftiU4/A\ l
Ze{///.fy/u\/'Mr/-/t. (^tmaeii.S j
A/fr/ir,frAft/j/.}t/ t'. Heten -
té Hftn/'^efft /
.'i3 Feith Jhe/fter /
BS Fokke Sma, Sc/irt/ief'?&2(
B6 W.BilderdiJk /<i'3/JJ/fA/er }
&7 Bellaniij ij^j^ Dir/uer A
«S^v.d.Palm 76*^0 Oorff^t/. )
77 Ie/t\M' Jferttï.r j^estirAt /
Sz KuxeA'>rchoo/ foortIe Zm-aetrtf
te ^uttj'te/'f/ff^fi
S-*M<tot^r/i/tpf>ff t.JVttt r. 'tjIIt^etNeett \
J. ]\l jeuwenhiiij.seii /
E.A.Boro-er Ootl//el. y
jfo DtMflrtommen Jn.i'fititi4t
(»Ajijot
4- A/f/fttH! fU'. f'/)i //t>i f/ tti^ri fiertf \
iiifj^enbeok . Weiland j
6 nw op In t Oft4l,n4't/\r )
SBfittflcft Jft.ttitu44t ti /Irtu ferrlant ^
Ala/it.rrlittppi/ i'. We^fffttlt'olitttl (
ito Mtt4tt.rrliaf>pi/ tot Xttf/z/iyA't
trr/'ettrfn// fier (Tffafupfte/t
■itt- IftifirMfti4f/tfJ^^*f4ppi/ en
Jftt'f>rri*i^ fiff Sttiot/tZ/Mitrft
Ke*-j-te .f/>fM>r/4v^/ rtartr .Ittt-rtrrtl/4j4t
4o AitH4'a/u/ drooe/nurlt '/t//
i^teft Itcr Iftreiflettifner meer
^^Kon. Akittie'tntf te Delft^^e^it'At)
44 0x4 zitrlii'Iitin^
i3o()
l4oo
1000
l()()0
]\ K13KKJ. AlMl

l({o<)
^ i