Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
dankt onzen Gyninastie- en Schermmeester, den Heer
guoenewoud voor diens voorbeeld en raad en den
Heer j. c. naber hebben wij te danken voor zijn voor-
lichting voor actie en costuum bij het gladiatoren-gevecht.
De Heer christie en onze medische student h. kramers
hebben hulp verleend bij de repetitien van de Negro-
songs. Nolthenius en graafland waren hoogst ver-
dienstelijk als theater-machinisten en décorateurs, daarbij
geholpen door onzen teeken-leeraar h^ windt, onder
wiens directie den vorigen Donderdag een rij wapen-
schilden, meer en minder mooi, vervaardigd waren.
Maar misschien vraagt ge reeds, waarom niet eerst
genoemd hen, aan wie de leiding van het geheele feest
was opgedragen, onze triumviri, tuinhout, de monchy,
wilkens en de door heij zich toegevoegde commis-
sarissen van orde v. d. putte en van es. Wat heeft
die feest-commissie met geduld en ijver en overleg alles
bestuurd! Hoe heeft ze alle krachten steeds op het
rechte punt en de rechte plaats weten te vereenigen!
Wij hebben ook groote verwachting van haar admini-
stratief talent. Dat zal nu blijken bij de rekening en
verantwoording, waarvoor zorgvuldig alle bescheiden
zijn verzameld. Die feestcommissie zal nooit vergeten
worden. Maar ook zal niet vergeten worden de goede
wil door allen betoond, de algemeene hulpvaardigheid,
de vindingrijkheid en volharding bij den bouw aan den
dag gelegd.
Was er geen schaduw op dit lachend tooneel? Ja,
vraag den Directeur eens, hoe hij meer dan eens in
plichtmatigen toorn ontstoken, zijn stem met kracht
moest uitzenden om zich te doen gehoorzamen, als op
het klokgelui geen acht was geslagen, als oud en jong
in de feesttent als nijvere bijen vereenigd de les-uren