Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Vergeef mij, Edele Heer, doch wat mij ook verdroot
Was, — men mij een Souvenir als aan een heer aanbood
'k Vergat bij het gedicht uw dienares te zetten
Ik bid u, wees zoo goed, en wil er nu op letten.
Eindelijk mijn slotwoord:
Na den afloop van ons feest hebben wij elkander
hartelijk mogen geluk wenschen met de goedkeuring
die wij van onze geëerde gasten mochten verwerven.
Zij hebben die op de duidelijkste wijze uitgedrukt. Uit
Uw naam heb ik daarvoor gedankt aan het Souper.
Er blijft echter een gewichtige plicht te vervullen. Wij
hebben onze erkentelijkheid uittespreken aan allen die
medewerkten tot ons succes. Die samenwerking was
op zich zelf iets verblijdends, want zij was algemeen.
Geen van de Heeren of Leerlingen is werkeloos ge-
weest. Wij willen echter hun verdiensten ter eeuwiger
gedachtenis opteekenen.
In de eerste plaats dank en lof aan onzen ijverigen
muziekdirecteur H. Rl'HL, die ons orkest ongelooflijke
daden heeft doen verrichten en zijn talent heeft aan-
gewend ons zulke heerlijke stukken ten gehoore te
brengen, Eere onzen Heer gauthey, die door zijn
voorbeeld en smaak de gymnastische oefeningen geleid
heeft en als décorateur van ons feestgèbouw onschat-
bare verdiensten heeft; den Heer o. schmidt als directeur
van ons Duitsch tooneelgezelschap; den Heer h. j. de wijn
als directeur en repetitor van het »Drama met hinder-
nissen" en den Heer j. g. tuitel die dezelfde taak
vervulde met de tooneelisten van Doris Knoopenschaar.
De eer van alle wapenoefeningen komt toe aan onzen
jongenvriend w. de groot, die vastheid in commando,
nette en bevallige uitvoering wist te verbinden. Hij