Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
w. de groot betuigde zijn dank aan de Feestcom-
missie, en ook aan de Commissie der Oud-leerlingen,
het Genootschap Noorthey dat ons in onze feest-
viering door eene belangrijke bijdrage steunde en ons
den avond van het jubilaeum hare belangstelling toonde
door zich op het feest te laten vertegenwoordigen."
Hij drukte den wensch uit door de jongste kameraden
op eene nieuwe Jubilé-Soirée genoodigd te worden en
dan een verslag over Noorthey te hooren zonder
eenige droevige herinneringen.
j. van de putte vcrwijlt bij No. 8 van het
Programma dat zal toonen wat menschclijkc
vlugheid en behendigheid vermag.
Het gordijn gaat op en men ziet tien forsche soldaten
onder muziek van het orkest het tooneel rond marchee-
ren onder commando van w. de groot. Op het woord
»halt" staan allen als één man stil. Nu volgt een
bajonnetgevecht van twaalf man. Heldhaftig staan zij
tegenover elkander. De stooten worden met behendig-
heid afgeweerd. Na deze manoeuvres en gevechten op
den langen en den korten stok komt de laatste afdeeling
van dit nummer. Daar staan twee mannen uit de
oudheid, twee romeinsche gladiatoren ziet gij herleefd
voor U in hun moedige, uittartende houding. De
lange toga die hen bedekt wordt ter zijde geworpen.
Geheel geharnast, met schild en zwaard dagen zij
elkander uit. De slagen volgen snel op elkander.
Eindelijk moet een van hen zwichten. Bij verlichting
van Bengaalsch vuur stort w. de groot ter aarde,
terwijl m.^van harinxma als overwinnaar op het slag-
veld overblijft."