Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Onze Leercursus heeft in de hiatste jaren
geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Ver-
anderingen zullen misschien noodig zijn als
de Wet op het Hooger Onderwijs geheel in
toepassing komt.
Aanvankelijk bestemd voor leerlingen die de
Hoogeschool zouden bezoeken, nam Noorthey
weldra ook leerlingen op die later hun plaats
zouden vinden in handel of administratie,
en zoo werd Noorthey een inrichting voor
elementair, middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
Die vereeniging bood voordeelen aan voor
het onderwijs. Zij deed hulde aan het begrip:
algemeene ontwikkeling en beschaafde opvoe-
ding. De aanstaande student leerde hier ook
de moderne talen lezen, schrijven en spreken,
toen de Gymnasiën en Latijnsche scholen hier
te lande nog bijna uitsluitend de Oude talen
beoefenden. Moderne litteratuur en geschiedenis
waren leervakken voor alle Noortheyenaars
gemeen, terwijl de niet-studenten zich toelegden
op practische oefeningen en zaken die den
aanstaanden handelaar te pas komen.
Die vereeniging had echter ook hare bezwa-
ren vooral bij de inrichting van onze lesver-
deelingen, want bij het beperkt getal onzer
leerlingen w^erd het onderwijs in sommige
klassen bijna privaat-onderwijs.
Ons onderwijs schikte zich telkens naar de