Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
cn dc liefde voor de muziek zeer levendig
houdt. Met den Heer schimölling en met
onzen tegenwoordigen muziek-onderwijzer,
den Heer ruhl, is ons orkest ook eenigermate
in het publiek opgetreden door enkele malen
op de openbare lezingen te Voorschoten eenige
afwisseling aan te bieden.
Daar is nu en dan een geest onder onze
jonge lieden wakker, die ons moed geeft op
onze soirees grootere drama's op te voeren;
soms ook vormt er zich een Commissie van
Redactie voor een Noortheysch Weekblad, dat
's Zondags avonds bij de theetafel ons publiek
onthaalt op luimige invallen of allerlei wijze
opmerkingen, die niet zelden tot verbeteringen
hebben geleid. Dit weekblad bestond in 1872,
1874 en 1877; daarna verscheen het bij tusschen-
poozen.
De beginselen van opvoeding die Noorthey
huldigt, zijn dezelfde gebleven. Nog altijd
streven wij er naar het gevoel van zedelijke
verantwoordelijkheid te wekken en te sterken.
Wij willen onze leerlingen aanwerven als
strijders voor het ware, schoone en goede;
deugd laten wassen als de vrucht van geloof,
overtuiging en vrijheid, goede zeden inprenten
door de autoriteit van het geheele Huis, en
die autoriteit eerlijk verdienen door trouwe
en blijmoedige toewijding.