Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
zelfs uitgelokt; veel meer hebben wij de
meer en meer hooggaande spanning moeten
tegengaan of matigen.
Wij ouderen laten ons natuurlijk minder
vangen door een aanleiding tot feestvieren.
Ons drukt eer het gewoel, de voorziening in
alle bijzonderheden bij al wat van den regel-
matigen gang der dagen afwijkt. Maar de jonge
Noortheyenaars lieten zich niet bedwingen. Zij
vormden een feestcommissie^ zochten hulp en
medewerking van hun ouders, en zoo verrees
onze feesttent. Volgens Noortheysche begrippen
moest dit feest anders zijn dan een afscheids-
soiree; het moest zijn op een schaal, die er
een jubelfeest van maakte. De Heeren onder-
wijzers spanden mede hun krachten in en zoo
is nu het programma tot stand gekomen, dat
U aangeboden is.
Moge de uitvoering uwe tevredenheid ver-
werven! Die is het zoetste loon dat voor de
bestede moeiten gehoopt wordt van lief-
hebbende ouders en vrienden, die ons thans
met hun bijzijn vereeren.
Ja, ook voor U, geëerde ouders mijner leer-
lingen en hooggeachte leden van het Genoot-
schap Noorthey, en ook voor U, mijne
ambtgenooten, onderwijzers van Noorthey, is
deze dag een dag van hooge beteekenis.
Wij worden op den verjaardag van