Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
feesttent omringen, dat gij dan met lof van dit feest
moogt gewagen!
Vivat N o o r t h e y, crescat atque floreat!
De Soirée werd geopend met een feestmarsch door
den Heer ruhl voor deze gelegenheid gecomponeerd,
ons orkest was compleeter dan ooit vroeger. Het was
voor deze gelegenheid versterkt door een paar pauken;
het telde 14 man. Daarna hield de Heer kramers
eene rede."
Tot dusverre het Verslag der Feestcom-
missie. Ik laat thans mijne toespraak volgen:
Noorthey yiert hier feest. Ge ziet het,
ge hebt het gehoord. De tonen van ons or-
kest gaven uiting aan ons gevoel. Het waren
tonen van vreugde; de aanvang was plechtig,
een phrase van Luthers Psalm weerklonk het
eerst. Voor ons gemoed is het een erkenning
van Gods goedheid, die Noorthey 60 jaren
lang bewaarde, en geven die tonen een wijding
aan ons feest. Gods onmisbare hulp bidden
wij ook heden ook voor de toekomst af.
Vroolijk ging onze feestmarsch voort. Hij
beantwoordt aan de stemming van de jeugd
die het feest bereidde. Onze tegenwoordige
leerlingen zagen in den verjaardag van
hun Huis een rechtmatige, ja zelfs verplich-
tende aanleiding tot vreugdebetoon. Wij onder-
wijzers hebben dit gevoel niet geprikkeld of