Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
lichting enz. Gij, waarde vrienden, zorgdet voor het
aanbrengen der versieringen en werdt gesteund door
de ijverige en welwillende hand van Mejuffrouw anna
kramers, die tijd noch moeite spaarde. Wij spreken
uit ieders naam wanneer wij haar voor die medewerking
danken, die zij reeds zoo dikwijls .bij onze Soirees
betoonde.
Ter voorkoming van wanorde benoemden wij Zater-
dag 26 Juni twee Commissarissen van orde, john
fransen van de putte en frans van es.
Eindelijk was de dag daar, begunstigd door prachtig
weer. Velen maakten van onze uitnoodiging gebruik
en 's avonds telden wij 83 personen vereenigd in ons
feestgebouw.
Ons medelid wilkens plaatste zich voor. ons orkest
en sprak:
Geëerde Dames en Heeren,
Namens de Feestcommissie roep ik allen aanwezigen
een hartelijk welkom toe; in de eerste plaats, U, leden
van het Genootschap Noorthey en Oud-leerlingen,
die door uwe tegenwoordigheid uwe belangstelling
toont in ons feest! Welkom ook aan U, familieleden
en vrienden der tegenwoordige Noortheyenaars: En
aan deze welkomstgroet verbinden wij onzen innigen
dank, dat gij aan onze invitatie hebt voldaan. Ja, zoo
eenig leedgevoel bij onze vreugde mocht komen, het
zou zijn dat wij in onze tent ook niet zien, velen, die
verhinderd zijn geworden. Wij wenschen toch dat dit
feest moog strekken tot glorie van Noorthey!
En wanneer gij naar Uwe provinciën en steden zult
zijn teruggekeerd, welker wapenschilden U in onze