Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wij bekwamen de zeilen van de Heeren mannoury
& van seldam en hct liout van den timmerman van
der vis.
Den 8"™ Juni begon de bouw, den 15''''" kwamen
de zeilen.
Op de Vergadering van het Genootschap Noorthey,
20 Mei, werden wij genoodigd eenige oogenblikken
binnen te komen. De president, de Heer de jonge
van ellemeet, gaf uit naam van het Genootschap te
kennen, dat zij belang stelden in het feest en dit wilden
bewijzen door ons een bijdrage ter hand te stellen van
ƒ ioc. Wij namen die natuurlijk in dank aan en later
kwamen zij ons ter dege te pas.
Het kiezen der tooneelstukken ging niet voorspoedig.
Herhaalde malen kwamen er veranderingen en eerst
tien dagen voor het feest konden wij het Programma
vaststellen. De programma's werden ons weder door
den Heer van es cadeau gedaan, zij blonken weer
uit door netheid en smaak en wij zijn ZWEG.
daarvoor grooten dank schuldig. Het groen gaf ons
de Heer b". van pallandt ten geschenke; ook hem zijn
wij daarvoor zeer dankbaar. Vele dingen werden ons
voor de decoraties gegeven en menigeen heeft ons
daarbij dienst bewezen. Dezen allen brengen wij onzen
hartelijken dank toe.
Weldra naderde de feestdag. Ieder spande zijn
krachten in. Men zag de grooten met ladder en hamer
het decoratief van boven vervaardigen; de kleine jongens,
minder geschikt tot klimmen, brachten de orders onder
in de tent ten uitvoer. Monsieur gauthey droeg zeer
veel bij tot de verfraaiing en heeft zijn medewerking
allerwege getoond. Wij zorgden voor de benoodigdheden
voor het feest, als tent, zeilen, vlaggen, groen, ver-