Boekgegevens
Titel: Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: [Amsterdam]: Gebr. van Es, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. R v 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203203
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: Internaten, Voorschoten, Gelegenheidsuitgaven (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan de feestviering den 27sten Juni 1880, bij het zestigjarig bestaan van het Instituut Noorthey
Vorige scan Volgende scanScanned page
jongelui gewoonlijk aan de vertrekkende Noortheyenaars
geven, een Jubilé-Soirée worden, veel prachtiger dan
gewoonlijk. Daarom stellen wij voor een Feestcommissie
te benoemen, die in overleg met den Directeur van het
Instituut, met den Heer ruhl, directeur van de muziek,
en met de Heeren de wijn en tuitel die soirée zullen
regelen. Wij stellen voor vier ///^^-vertrekkende jongelui
tot die Commissie te benoemen, omdat het voor de
zf^/-vertrekkende nog een verrassing zal zijn, wat er
gedaan w^ordt, en tevens doen wij dit voorstel nu, opdat
de Feestcommissie zich dan in de Paasch-vacantie naar
alles kan informeeren. Zoo ons voorstel aangenomen
wordt, raden Mij U zoo spoedig mogelijk tot verkiezing
van de Commissie overtegaan."
Dit voorstel werd met daverend applaus aangenomen.
De stemming op 22 Maart besliste dat wilkens met
21, tuinhout met 19, van es en de monchy met 26
stemmen tot leden van de Feestcommissie benoemd zijn.
Ruim een week later vernamen wij dat
VAN ES ook vertrekken zou. Hij trad dus af
als lid der Feestcommissie.
Uit het verslag van die Commissie ontleen ik:
»Met moed zetten wij ons aan het werk, en na over
vele plannen nagedacht te hebben, kwam liet ons het
geschiktst voor een feesttent of zomertheater te bouwen.
Na de kosten geraamd te hebben, maakten wij ons pLm
aan de jongelui bekend. Het vond algemeenen bijval.
Zij waren bereid de som van 150 gulden voor dit doel
te besteden. Ons plan was de tent met zeilen te om-
hangen, zoodat wij niet aan regen of wind blootgesteld
w^iren.