Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het staatsgezag is gehouden, om de verschillende
trappen en inrigtingen vau onderwijs ia dat
onderling verband te brengen, dat zij doelmatig
in elkaar vatten, en elkander behoorlijk onder-
steunen.
Over het Bestuur van het onderwijs in betrekking
tot eene aanstaande icetgeving (door Mr. J. R.
Thorbecke). Zutphen 1829. bladz. 29.
Het leveren van een bruikbare wet op eenig onderwerp
van algemeen belang is altijd een zware taak, doch die on-
eindig verzwaard wordt, waar de te regelen zaak noch eigen
bestaan, noch juiste grenzen heeft. Een levend ligchaam te
onderwerpen aan zekere regelen, het is doenlijk, maar een
dood organisme, als ware het reeds bezield en krachtig werk-
zaam , in zijne toekomstige werkzaamheid te reglementeren,
aan wien dit beproeft, zal men de eischen niet hoog stellen.
Dikwerf is de vraag gedaan, Avat is in Nederland middel-
baar onderwijs? wat zijn middelbare scholen? Doch wie heeft
ze kunnen vinden, al spreekt de Grondwet van dit onderwijs,
al wijst de wet op het lager onderwijs, van 13 Aug. 1857,
{Stbl. n° 103), op de toekomstige regeling, en al waagt
zij ook (art. 72) eene flaauwe poging om het te omschrij-
ven , als bevattende het verder voortgezet onderwijs in de le-
vende talen en in de wis- en natuurkunde f