Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Regering, die Nederland begiftigt mot eene doelmutige
wet op het middelbaar onderwijs, en met krachtige hand de
uitvoering dier wet helpt bevorderen, verdient den dank
van tijdgenoot en nakomeling.
Eindelijk mogen we de hoop koesteren dit gewigtig on-
derwerp te zien geregeld.
Bewijst reeds de Memorie van Toelichting van het aan-
geboden ontwerp, dat de zaak con amorc is aangevat, het
ontwerp zelf levert waarborgen voor uitstekende organisatie.
Dit neemt niet weg, dat een ontwerp nog geen wet is,
die gevolgd en geëerbiedigd moet worden. Niet te vergeefs
raag gedurende eenige maanden zulk een belangrijk voorstel
aan de beoordeeling van het publiek zijn onderworpen.
Vooral op dit terrein, waar alle politieke kansrekeningen
en persoonlijke invloed natuurlijk geheel buiten gesloten
blijven, acht ik het ieders pligt, zoo hij eenig regt tot
spreken meent te hebben, naar vermogen mede te werken,
opdat een zoo belangrijke zaak zoo volledig mogelijk onder-
zocht en geregeld worde.
[k dacht, dat weldra daartoe de stem van menig deskun-
dige zou worden gehoord. Dit is niet geschied; slechts een
enkel artikel in dag- of weekblad heeft zich tot nog toe
met liet ontwerp bezig gehouden.