Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
4:3
(Ut eind-examen achterwege blijft, totdat het Hooger onder-
wijs zal zijn geregeld.
Art. 68—82.
Enkele opmerkingen veroorloven wij ons over de voor-
schriften aangaande de akten van bekwaamheid voor het mid-
delbaar onderwijs.
Vooreerst: zou niet ééne Rijkscommissie jaarlijks deze
examina kunnen afnemen, ten einde niet met verschillende
maat gemeten worde. Is zóó iets bij het lager onderwijs
om vele redenen onmogelijk, hier kunnen de bezwaren niet
overwegend zijn, die tegen het denkbeeld eener algemeene
Commissie vroeger bij het lager ondenvijs werden aangevoerd.
2° Welke billijke reden bestaat er, om niemand toe te
laten tot een examen ter verkrijging der akten B van de
artt. 70 en 72, tenzij hij reeds bezitte de akte A in die
artt. genoemd ?
3° Geldt die uitsluiting ook hen, die volgens art, 76, in
één afzonderlijk vak examen afleggen?
4° In art. 74 wordt gesproken van een examen in Neder-
landsche taal- en letterkunde. Doch op de burgerscholen met
driejarigen cursus, wordt alleen onderwijs gegeven in Ned.
taal (zie art. 16). Is het billijk van den onderwijzer te vra-
gen wat hij bij het onderwijs niet noodig heeft ? Ook bij de
scholen van art. 13 is dit het geval. Wel kan men daar vol-
staan met eene akte van hoofdonderwijzer, maar waarom is
deze volledige akte noodig, waar alleen sprake is van taal-
onderwijs? l).
5° Opmerking verdient, dat hier (art. 77) gesproken
wordt van de perspectief als onderdeel van het teeken-
1) Wij voor ons echter verlangen het onderwijs op de school van art.
16 ook tot de lellerknnde te zien nirgestrekt.