Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Volgens het ontwerp zullen geen openbare scholen, zoo
niet bij groote uitzondering, voorkomen in Gemeenten be-
neden de 10,000, of volgens ons voorstel van 8000 zielen;
maar zeer waarschijnlijk zullen, gelijk nu, bijzondere Instel-
lingen van middelbaar onderwijs juist kleine en goedkoope
Plattelands-gemeenten zoeken. Wat zal daar het toezigt be-
teekenen van. Burgemeester en Wethouders? men kan het
reeds zien bij de W^et op het lager onderwijs, waar Burg. en
Weth. der kleine Gemeenten zelfs niet zouden durven den
kostschoolhouder het bezoek te brengen, dat de Wet voor-
schrijft. En wat aangaat de slotbepaling van art. 46, zooals
de regerings-voordragt die stelt; waartoe een bijzondere
Inspecteur voor het landbouw-onderwijs ? Een toezigt over
misschien twee scholen ? behoeft de Inspecteur dan zelf de
uitnemende landoeconoom te zijn? Neen, maar wel de man,
die van onderwijs in het algemeen, en van deze tak van
onderwijs meer bijzonder, kennis heeft, en rigting en lei-
ding geven kan. Doch zal ook hier niet den Directeur der
school zelf beter dan aan eenig Inspecteur die rigting en lei-
ding zijn toevertrouwd?
De polytechnische school heeft een Directeur, die met het
oppertoezigt is belast. Zoo universeel kan deze nimmer zijn,
dat hij het geheele alphabet der vakken, in art. 39 genoemd,
grondig zal kennen; maar toch wordt geen speciale Inspec-
teur voor eenig leervak aangewezen; alleen dus de land-
bouwkunde, reeds, waar zij tot de lagere school behoort,
aan het toezigt van het lager onderwijs opgedragen, geniet
hier de eer van een speciale inspectie en toezigt. Gist iemand
den grond voor deze uitzondering?
Wij wagen het nog iets over het schooltoezigt in hot
midden te brengen.