Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•28
Daarom moeten wij ook erkennen, vooral met het oog op
art. 13, niet te vatten, waartoe werkelijk noodzakelijke leer-
vakken hier zijn voorbij gegaan bij driejarigen cursus, die bij
scholen voor ambachtslieden met tweejarigen cursus, misschien
alleen in avondscholen, wel zijn opgenomen, als bijv. scAei-
hiiide, technologie, werhtuighunde en staathuishoudkunde.
Daarentegen zagen wij ook hier wederom met schrik drie
vreemde talen als eisch gesteld, hetgeen altijd dergelijke In-
rigtingen moet bederven.
Erkennende, dat wij , Nederlanders, daaromtrent meer ver-
pligtingen en behoeften hebben, dan andere natiën, en dathierin
juist een oorzaak is van gebrek aan andere kennis, gelooven
we toch, dat ten minste deze middelbare scholen met tivee
vreemde talen kunnen volstaan , de Fransche voor allen, de
Engelsche of Hoogduitsche naar keuze, hetzij die keuze be-
paald wordt door de landstreek, hetzij door de toekomstige
bestemming van den leerling 1).
Worden de leervakken e en i van art. 13 hier overge-
bragt , dan gelooven wij het model der middelbare school te
hebben gevonden, die in geen enkele Gemeente van eenige
duizende zielen ontbreken mag, en ook voor zeer velen regt
welkom zijn zal.
En als dan de school van art. 13 eene avondschool is ge-
worden voor teekenonderwijs en de eerste beginselen van
enkele andere vakken, zooals wij boven ontwikkelden, dan
zal de eisch niet te hoog zijn, dat elke Gemeente boven de
10,000 zielen minstens ééne school, gelijk art. 16 bedoelt,
1) Waarschijnlijk dacht men bij dit art. aan de eischen voor de toelating-
examiiia te Breda en elders, waar ook eenige kennis in drie talen wordt
gevorderd, een eisch, die sedert lang den doodsteek geeft aan de behoorlijke
opleiding der jonge lieden voor de Militaire Academie bestemd.