Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Art. 16.
Aan de openbare burgerscholen met driejarigen cursus wordt
onderwijs gegeven in:
a. de wiskunde.
b. de eerste beginselen der natuurkunde
c. de beginselen van het beschrijvende deel der pkint- en natuur-
kunde.
d. de aardrijkskunde.
e. de geschiedenis.
f. de Nederlandsche taal.
g. de Fransche taal.
h. de Engelsche taal.
i. de Hoogduitsche taal.
k. het schoonschrijven.
l. het hand- en regtlijnig teekenen.
m. de gymnastiek.
Hier zijn wij dan nu als het ware in het middenpunt van
het middelbaar onderwijs, in die scholen "welke", volgens
de Memorie van Toelichting, " algemeene beschaving ten doel
" hebben van die burgerij , welke meer vrijheid bezit om den-
" ken en kennis te ontwikkelen, dan doorgaans ambachtslie-
" den en kleine landbouwers."
"Dit onderwijs," heet het verder, "kon tevens eene ge-
" schikte voorbereiding worden voor dat op de Militaire Aka-
" demie en het Instituut voor de Marine ".
Als men dit laatste doel op den voorgrond stelt, dan vreezen
wij, dat men groote schade aan deze hoogstnuttige nieuwe
middelbare scholen zal veroorzaken.
Neen, wij hebben hier te doen met die burgerij, die boven
den ambachtstand verheven, toch ook van kleine of grootere
industrie moet leven, voor wier kinderen algemeene ontwik-