Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
brengen tot de lagere school, door de bepaling " zij kan aan
" eene openbare lagere school verbonden voorden," maar hier
doet zich èn een praktisch èn een wettelijk bezwaar op.
Wat bedoelt men met die verbinding? Zal de school te gelijk
lagere en middelbare school zijn? Gaan onze openbare lagere
scholen in de groote Gemeenten niet veelal mank aan de fout
van overbevolking? Zal men nu nog eenige klassen daarbij
voegen? en onder wiens bestuur? de hoofdonderwijzer der
lagere school, geholpen door hulponderwijzers en kweekelin-
gen , heeft reeds zware taak genoeg; zal men hem een les voor
de leerlingen der middelbare school opdragen ? Zeer gaarne
zal hij zich met die oudere knapen bezig houden , gelijk reeds nu
juist hierin de fout schuilt van vele onderwijzers, die de
laagste klassen te veel aan hulponderwijzers en kweekelingen
overlaten: maar wat zal dan van de lagere school te regt
komen ? Waar zal dan het lagere onderwijs ophouden, het
middelbare beginnen ? Of heeft men hier voornamelijk de
avondschool op het oog ? maar waar blijft dan de zoo noodige
avondcursus der lagere school ?
Nog meer vragen doen zich voor op wettelijk terrein.
Wie heeft het toczigt over zulke gemengde school? Wie
stelt den onderwijzer aan, tevens onderwijzer der middelbare
school ? kan hij voor de ééne school geschorst of ontslagen
worden, terwijl hij bij de andere in dienst blijft; kan hij aan
de ééne school hoofdonderwijzer, bij de andere , en toch de-
zelfde, hulpleeraar zijn?
Kortom: Wat bedoelt men met die verbinding ? of heeft men
alleen het locaal op het oog? Wij weten het waarlijk niet,
daar het ontwerp geen woord tot toelichting levert.