Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
" <lie vaardigheid niet verkregen en mist daardoor dat aller-
"belangrijkst uitzet voor hun volgend leven.
" 2° Maar ook de 2« onderstelling, dat de uit de gewone
" school ontslagene leerlingen onmiddelijk van het voortgezet
"onderwijs zullen gebruik maken, heeft de Commissie moe-
"ten opgeven. Misschien na een kortstondig of telkens af-
"gebroken bezoek, van de school ontslagen, acht de knaap
"zich volleerd of geleerd genoeg; hij is nu een jong borstje,
"een aankomend werkgast, die met de kinderschool niets
"meer te maken heeft, tot dat later de behoefte er hem
"schoorvoetend weder heen drijft, wanneer hij zelf bemerkt,
"dat hij het, voor zijn bedrijf onmisbaar geleerde, grooten-
" deels vergeten heeft."
Zie daar de onopgesmukte geschiedenis der middelbare
school voor den handwerksman te Rotterdam, in eene stad,
waar sedert vele jaren het lager onderwijs uitmuntend kon
heeten, waar allerlei takken van nijverheid als het ware
dringen tot de kennis van hetgeen de Industrie-school aan-
biedt en als men in andere Gemeenten, waar dezelfde proef
genomen werd, even eerlijk opbiecht, zal dezelfde verklaring
vernomen worden.
Men begint met werktuigkunde, met wiskunde, met schei-
kunde enz. en men bemei-kt weldra, dat uit de kleine schare
van scholieren, soms met zacht geweld naar de nieuwe In-
rigting heengedreven, slechts enkelen in het elementair
rekenen te huis zijn, dat voor de eenvoudigste teekenles bij
allen het oog totaal ongeoefend is 1), dat ge geen antwoord
1) Bij de normaallessen voor kweekelingen en onderwijzers van Rijkswege,
sedert de vier laatste jaren geopend, heeft men zeer te regt onderwijs in het
teekenen ingevoerd. De leerlingen, jongelieden van 14 tot 18 jaren, kinderen
nitden geringen burgerstand, zijn de beste en meest ontwikkelde knapen die
de volksschool oplevert. En in den regel blijkt het, dat bij dezen het oog zoo