Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Waarom liier niet gesproken van techmche'scholen eii
deze verdeeld in drie klassen, overeenkomende met de
scholen in de artti 13, 16 en 17 omschreven?
Art. 13.
De burgerscholen zijn dag- en avondscholen.
De hurgerdagschool, voornamelijk bestemd voor aanstaande
ambachtslieden en landbouwers, is verdeeld in twee klassen.
Aan de burgerdagschool wordt onderwijs gegeven in :
a. de wiskunde;
b. de eerste beginselen de theoretische en toegepaste mechanica
en kennis van werktuigen;
c. die der natuur- en scheikunde;
d. die der natuurlijke historie;
e. die der technologie of der landbouwkunde;
f. die der aardrijkskunde;
g. die der geschiedenis ;
h. die der Nederlandsche taal;
i. de eerste gronden der Staathuishoudkunde;
k. het hand- en regtlijnig teekenen.
l. de gymnastiek;
De Gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der technologie
dan wel die der landbouwkunde onderwezen zullen worden;
hij kan ook bepalen, dat in beide vakken onderwijs gegeven
zal worden. Hij kan ook bij de opgenoemde vakken van ow
derwijs dat in het boetseren en in eene of andere vreemde
taal voegen.
Gelijk dit artikel aanwijst, en ook de Memorie van toe-
lichting het herhaalt, zijn deze scholen bestemd voor hen ,
die " van den arbeid hunner handen zullen moeten leven eu
" na lager onderwijs genoten te hebben, nog slechts kor-
"ten tijd aan schoolbezoek kunnen wijden," op het platte