Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
011 de geheele onwikkeling der leerlingen niet aeliter- nia^r
vooruitgegaan zijn, al namen de leervakken toe 1).
Een deel van het onderwijs, dat nu uitsluitend aan
"de nijveren" wordt gegund, natuurkunde, levende talen
en geschiedenis, vragen wij ook voor de toekomstige stu^
denten in elk vak, en bovenal geen scheiding, die later
van de Gymnasiën vóórscholen der medische of juridische
collegiën zou maken.
Of niet zelfs voor vele Industriëlen een gedeeltelijke of
geheele cursus van klassieke studie ware aanteraden ?
Of de gelegenheid daartoe ten minste niet behoorde te
bestaan 2)?
De Gymnasia, op den grondslag van klassieke studie ge-
bouwd, moeten het model leveren voor het onderwijs in
levende talen, in wiskunde en geschiedenis aan de middel-
bare school der toekomstige Industriëlen. Ook daarom behoo-
ren al die Inrigtingen te zamen en gelijkelijk te worden
georganiseerd, naast, niet tegenover elkaar 3).
Art. 12 van het ontwerp worde daartoe aangevuld met:
1) Wat de degelijke studie van het 6nek3ch vermag, kan o. a. blijken nit
de wetenschappelijke ontwikkeling der Engelsche aristocratie. Dit werd ook
opgemerkt door Dr. Riedel in zijne voorlezing „ het toekomend middelbaar
O ft dericijs." Gromü^an 1860. bladz. 5.
2) In Pruissen bijv. is bij de realscholen een cursus in de Latijnsche taal ge-
biedend voorgeschreven, en zelfs op de jVlilitaire scholen wordt Latijn ge-
doceerd !
3) De strijd tusschen hen, die Gymnasiën en Hoogescholen beiden als
dresseerscholen voor toekomstige ambtenaren, geneesheeren enz. willen
inrigten, of alleen aan natuurwetenschappen waarde hechten, en hen die de
ontwikkeling in "zien, kennen en denken," langs den weg der klassieke
oudheid zoeken, is in Duitschland reeds voorlang in het voordeel der laatst-
genoemde partij beslist. Uitstekend belangrijk is het overzigt van hetgeen
dienaangaande geschreven en geregeld is, in de " Encyelopadie des Gesamm-
'*ten Unterrichtswesens," onder redactie van K. A. Schmid, Gotha bij Bes-
ser, in voce Gymnasium.