Boekgegevens
Titel: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Auteur: Heim, H.J. van der
Uitgave: 's-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 540 D 45 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203200
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Wet op het middelbaar onderwijs (1863), Wetsontwerpen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
cipeerd. Wij gelooven dit niet. Wij weten wel, dat het veler
verlangen is, de Gymnasia te vervormen tot kleine Hoogescho-
len, waar de aanstaande geneesheer reeds physische kennis bij
uitstek, en de aanstaande regtsgeleerde reeds juridische we-
tenschap komt opdoen, ten einde de Hoogescholen te ver-
anderen in Seminaria voor geneesheeren , advokaten en god-
geleerden; doch wij hopen, dat in Nederland het begrip eener
Universiteit-Inrigting zal blijven zegevieren, en daarmede
ook de Gymnasia blijven aanbieden, wat de middelbare school
volgens de Regering leveren moet " verdere ontwikkeling van
zien, denken en kennen" en oefening in die kundigheden
" welke ieder behoeft, die zich tot eenige zedelijke en " stof-
felijke (?) zelfstandigheid verheffen wil," zonder daarbij op het
oog te hebben " hetgeen men professionele Instructie " noemt.
Inderdaad, de klassieke studiën worden wel gestraft voor
de hooge aanspraken, die ze vroeger gelden lieten en voor
de zucht naar alleenheerschappij , die ze vroeger den ruimen
teugel vierden. Als men sommigen thans hoort, dan is het
gedaan met het oude Athene en Rome, daar immers geen
enkele spoorweg daarhenen voert, geen enkele geldwinst
daaruit te halen is, en, moet het oude bijgeloof aan de
kracht der klassieke studie noch iets worden ontzien, men
late die oefening dan over aan die "geleerden," die toch
staan buiten de "nijvere maatschappij."
Neen, die zoo oordeelen hebben geen gelijk, en zullen het
niet hebben, zoo lang de mensch nog behoefte heeft aan iets
anders dan stof, noch iets anders zoekt dan geld en zingenot.
Er is in de ontwikkeling door klassieke studie een middel tot
verbetering van "het zien, het kennen en het denken", gelijk
geen polytechnisch Instituut ooit opleveren kan; alleen die
studie schenkt de echt wijsgeerige en logische ontwikkeling.