Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 spreekwoorden
voor, en elk noemde hem dronken hannes. Zijn
zoon DIRK Icreeg hierdoor zulk een affclmuw
voor den drank, dat hij nimmer jenever aan de
lippen zette, ook wanneer hem dezelve door
anderen werd aangeboden.
Er zqn dieven en roovers geweest, die hun
leven aan de galg moesten laten, maar wier ou-
ders evenwel de braaffte menfchen van de we-
reld waren.
5. Dronken mond fpreekt 's harten grond.
Als dezelfde hannes, van wien wq ftraks
fpraken, te veel gedronken had, dan pochte hij
op zyn geld, op zijne bekwaamheden en op de
groote erfenisfen, die hij te wachten had. Nog-
tans was hij een domoor, had dikwijls geen*
duit op zak , en niemand onder zijne familie,
die zoo veel bezat, dat hg er iets van verwach-
ten kon.
6. Geene rozen zonder doornen, of, geen
lief zonder leed.
Baas donkersloot had veel geld geërfd.
„ Nu" zeide hij, „ zal ik eerst een regt geluk-
„ kig leven leiden!" — Maar hij had reeds
zeer veel moeite, om dat geld van de menfchen
te krijgen, aan welken de vorige eigenaar het-
zelve geleend had, en moest deswege, eenen
geruimen tijd lang, gedurig op reis zijn. Hoe
veel zorg baarde het hem, ^om het weêr bij goe-
de