Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
spreekw. en zedespreuk. 71
om zich en de zqnen te onderhouden. Hij klom
bij nacht in zijns buurmans huis, en ontftal
hem zijn geld. De koopman lens , die een zeer
gegoed man geweest was, werd arm. Nu ging
hij bij zijne ftadgenooten in dagloon werken,
om zich en zijn huisgezin het noodige onderhoud
te bezorgen.
2. fFie veci kalt., dien veel ontvalt.
Jan kon, als hij met iemand in gezelfchap
kwam , volftrekt geen oogenblik den mond hou-
den. Hij praatte over alles, wat hem maar in
den zin kwam. Moest hq nu niet veel zeggen,
dat hij niet belioorlijk overdacht had?
3. De heler is zo9 goed als de /kier»
Hendrik en klaas klommen zamen in eenea
tuin, om eenen fchoonen appelboom te plunde-
ren. Kristoffel moest buiten voor den tuin
blijven fchildwacht houden, om terftond een tee?
ken te geven, wanneer de eigenaar van den tuin
er misfchien op toe mogt komen; en, daar zij
de geftolene appelen niet wisten te bergen, zoo
hadden zij anüries overgehaald, om dezelvea
voor hen re bewaren. De diefftal werd ontdekt,
en wie werd nu geftraft?
4. Ds appel valt niet ver van den ftam^ of,
zoo als de ouden zongen, piepen de jongen.
Hannes was een dronken lap. Zoodra hij
een' Huiver verdiend had, kocht hij er jenever
E 4 voor.