Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T00RBERI6T.
D.
'at er, in de plaats van het gebrek aan
kinderfchriften, waarover men, voor een twin-
tigtal jaren, nog reden te klagen had, thanS
een overvloed voorhanden is, die de ouders vaak
in verlegenheid brengt, wat zij voor hunne klei-
nen zullen kiezen, ftem ik gereedeltjk toe; maar
dat er tegenwoordig te rijkelijk goede kinder-
fchriften zouden wezen, die alles overtollig maak-
ten , wat men in dit vak nog mögt willen lede-
ren, is eene ftelling, die ik, hoe menigmrf geuit,
nimmer kan totgeven. Want, — om niet te zegm
gen, dat men van het goede niet ligt te veel zal
hebben, — vermits men, geenszins gedwongen om
alles te nemen, alsdan des te meer verfchot
heeft voor zifne keus, waarin men, het goede
voor zich hebbende, immers niet dwalen kan,
terwijl er, daar eenigegefchriften van dien aard,
hoe uitnemend ook opgeßeld, oud wordende, min-
der indruk maken, telkens iets nieuws vereiseht
wordt, om, al baat het ook oude en reeds bC'
kende zaken, door de nieuwheid van den vorm,
♦ 3 dc