Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
G » A R a B B N. 67
des oudfrdoms en men tuchtigt er de jeugd me-
de. Het geheel plant men aan muren en op
bergen aan ftokken.
32. Drie fyllaben. Als iets goed digt gemaakt
is, zoo kan men het met het werktuig openen,
dat de twee eerfte fyllaben aanduiden. De derde
vindt men, waar eene ledige ruimte is. Het ge-
heel is flechts daar, waar gg de beide eerften
gebruiken kunt.
33. Twee fyllaben. De eerfte is de naam vA
een gewas, dat men tot eten noch drinken, tot
bouwen noch branden gebruikt, en dat elk nog-
tans gaarne heeft. De tweede verfiert wel eens
de hoofden der vrouwen en de winkels, waarin
men nieuwen haring of wijn verkoopt; maar zoo-
dra dezelve niet rond is noch eene boogsgewijze
gedaante heeft, dan heeft zij dezen naam niet
meer. Het geheel maken dikwerf de kinderen,
al fpelende, in de lente, des zomers en in den
herfst, maar zelden of nooit des winters.
34. Drie fyllaben. Wanneer gg met rug of
armen op iets rust, dan hebt gij veelal de eerften.
Maar wilt gq u nederzetten, zoo behoeft gij
daartoe gewoonlijk de laatfte. Het geheel dient
tot gemak voor oude, zwakke of lujje menfchen.
35. Drie fyllaben. Naar de eerfte graaft men ,
dikwqls met veel moeite, diep in den grond, omi
de beide laatften te bekomen. Het geheel le-
E 2 vert