Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C H A a a 0 £ N. 63
nen in menfthen en dieren, en de visch zou zon-
der dezelve niet kunnen zwemmen. De tweede
beteekent oorfpronkelijk eene huid, en wordt in
het Hoogduitsch nog fteeds in dien zin gebruikt,
alsmede bij ons, zoo wij lomp fpreken. Het
gehad bezigt men in keukens, bij haardfteden,
in fmederijen, en vele andere werkplaatfen, waar
men vuur wil aanmaken, of hetzelve fterk wil
doen branden.
16. Twee fyllaben. Als de dag ten einde is ,
vindt men de eerfte fyllabe van zelf, en kan
men, zonder de tweede, niet veel verrigten.
Het geheel is iets, dat men wel ontberen kan,
zoo lang men een* gezonden flaap geniet.
17. Twee fyllaben. Met de eerfte grijpt g^.
Met de andere bekleedt gq den voet. De eerfte
dient tot arbeid van allerlei foort; de andere
om te gaan. De tweede wordt door de eerfte ge-
maakt; en de tweede is iets, dat de eerfte be»
dekt, in den winter dikwijls zeer noodig, in
den zomer zeer ontbeerl|jfc: offGhooH het alsdan
ook meermalen gebezigd wordt,
18. Drie fyllaben. De eerfte is een deel des
ligchaams. De beide anderen zijn van Qzer, en
meMma^en ook van goud en zilver. Men gebruikt
ze, om paarden, honden, dieven, enz. daarmede
vast te houden. Het geheel is een fieraad, dat
meestal flechts door vrouwen wordt gedragen.
36.