Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ö2 charade«.
heel is een nuttig huisraad, dat meestal des
avonds wordt gebruikt.
II. Drie fyllaben. De beide eerflen loopan op
het veld rond. — Zij mogen zich wel in acht ne-
men, om door geene honden en jagers overval-
len te worden. De derde fyllabe komt van de
beide eerften; maar elk ander dier heeft ze ook.
Het geheel bezigt de bontwerker, om u, voor
den winter, warme kleederen te maken.
la. Twee fyllaben. Als gQ mij iets ont-
vreemdt, zoo noem ik u met de eerfte fyllabe.
De laatfte is de benaming van eene plaats, waar
de dieren zich veelal plegen op te houden. Het
eerfte wordt gij alleen, als gQ het geheel begaat.
13. Drie fyllaben. De beide eerften komen
van een vreemd gewas. Zij bqten en branden
in mond en maag, en nogtans worden de fpi,i-'
zen daarmede gekruid. De laatfte vervaardigt de
bakker. Die bijt en brandt niet; en bijzonder-
lijk houden de kinderen veel daarvan. Het ge-
heel zult gq vast gaarne eten, als ik het u geef.
14. Twee fyllaben. Van elke plaats, waar
vele boomen bqeen ftaan, bezigt g^ de eerfte
fyllabe. De tweede vindt gg bg osfen, koeijen,
en geiten; en zg kunnen u daarmede verwonden.
Het geheel maakt op de ruimte eene aangename
inuzi,ik.
15. Twee fyllaben. De eerfte vindt men bin-
nen
èm