Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
éo charaden.
vervaardigd wordt, om ons ligchaam te dekken.
Het geheele woord bevat een dekfel van dat deel
des ligchaams , dat door de eerfte fyllabe wordt
afgéfchetst.
3. Het woord heeft twee fyllaben. De eerfte
duidt eene hoofdftof aan, zonder welke de men-
fchen niet leven, en het in de koude niet kun-
nen uithouden. De tweede bevat den naam van
een hard ding, hetwelk men tot den bouw en
aanleg van huizen en ftraten bezigt. Het ge-
heel is iets, dat in keukens en aan fchietge-
weren onontbeerlijk is, om dat element voort
te brengen, dat door de eerfte fyllabe befchreven
wordt.
4. Twee fyllaben. De eerfte behoort tot den
winter. De andere gebruikt men tot een be-
Itend fpel in den zomer. De eerfte bedekt vel^
den, ftraten en daken, en valt uit de lucht
naar beneden. De andere ftijgt in de lucht op.
Het geheel wordt in den winter dikwqls door
J^inderen vervaardigd, om daarmede te (pelen
en te werpen.
5. Twee fyllaben. De eerfte beteekent zekere
foort van gewasfen. De andere het haar van ze-
kere foort van dieren , waaruit velerlei dingen wor-
den gemaakt. Het geheel is het voortbrengfel
van een' uitlandfchen ftruik, waaruit velerlei
kleeding - ftoffen worden zamengefteld.
6.