Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
B-A ADSSLS* 59
Vloo — Geitenhok — Mol — Scha^ —»
Muis — Spiegel — Spin — Ei ■— Kous
Paard — Koe — Ezel — Rookhok — Vogel-
nest —• Haan — Schaar ■— Put-emmer — Nacht-,
wacht — Parapluie.
n. Charadsn.
Bij de charaden, of fyllaben-isjdfels , worden
de afzonderlijke fyllaben, waaruit een woord be.<
ftaat, omfchreven, en dan het geheel afgefchetst;
daar men, integendeel, bjj raadfels enkel het
geheel befchrijft. Dat deze befchrq vingen «eka-
re donkerheid hebben moeten, daarin komen
beiden overeen.
I. Het woord heeft twee fyllaben. De eerftt
vindt men in fchuren en ftallen, en op het erf
van een' landman. Dikwijls verfchaft zq vpeder
aan het vee. Dikwijls dient zij, om vuur aan
te maken, of tot kmiftig vlechtwerk. De twee-
de fyllabe befchut een edel deel des ligchaami
tegen regen, wind en zon. Het geheel ia een
boofddekfel, waarvan men zich in den zoiner
bedient. '
a. Het woord heeft twee fyllaben. De eerfte
duidt een deel wan het menfchelijke Ugchaam aan,
waardoor hoofd en romp vereenigd worden. De
andere wijst ons naar iets, dat door den wever
ver-