Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
S8 RAAD&BLS.
66. Een man had een' korf met kool, eene
geit, en een' wolf. Daarmede kwam h|j aan
eene rivier, waar hg .flechts een bootje vond,
dat zóó klein was, dat hij daarin, nevens zich,
flechts voor één van -die dingen plaats vond.
Hoe zoo hij het nu maken ? Als hij den wolf
het eerfte met zich naar de overzijde voerde,
dan z«u de geit de kool hebben opgegeten ; en
als hij de kool medenam, dan at de wolf de
geit op. Wilde hg, ia de eerfte plaiats, de geit,
en naderhand den korf met kool naar de over-
z^de brengen, dan had de geit wederom de
kool kuDnen c^eten. Wilde hij den wolf p»er-
voeren, dan had deze de geit verflonden, vter-
w^l hij de kool had afjiehaald., Evenwel bragt
de man het eene, zoo wd.als het andere, ge-
lukkig over den vloed. Zoekt nu eens uit te
leggen, hoe hij daarbij te .werk ging?
67. Twee vaders, en tweè zouen, gingen op
de jagt. Zij fchoten drie hazen, en verdeelden
ze onder zich. Toen bekwam elk een* ganfcheo
baas. Hoe ging dat toe?

Beproeft eens, of g^j, van de volgende din-
gen, raadfels maken kunt.
Vloo