Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 kleine vertel lingen.
„ guldens ook op dezelfde plaats verbergen, of
„ op eene andere ? "
Wat denkt gq wel, dat de bedriegelijke buur-
man den blinden mag hebben geraden?
Hq ried hem het geld op eene en dezelfde
plaats te verbergen, omdat hij het alsdan bijeen
had. ,, Dat is ook waar," zeide de blinde,
„ dat wil ik doen."
Raadt eens, wat nu de buurman mag gedaan
hebben. Hij bragt het weggenom'ene geld we-
derom op deszelfs plaats, in hoop, dat de blin-
de het overige nog daarbij voegen, en hij dan
de ganfche fom zou kunnen wegnemen. De
blinde ging intusfchen henen, en haalde zijn geld
terug; en de fchelmfche buurman vond zich deer-
lijk bedrogen. „ Ditmaal," riep de blinde, die
wel wist, dat zijn buurman hem beloerde, ter-
wrijl hij zijn geld opdolf, „ ditmaal heeft de
„ blinde fcherper toegezien, dan hfl, die twee
„ gezonde oogen had."
66. Een arm meisje reed eens op een' ezel door
een woud. Een mensch, die haar ontmoette,
wierp het meisje van den ezel af, en plaatfte
zich daarop. Het meisje vervolgde dien mensch
tot aan de naaste ftad, en verklaagde denzelven
bij de Overheid. Daar hield de roover ftqf en
fterk ftaande, dat het zijn ezel was. De Regter
wist niet, wie gelijk of ongelqk had, en moest
de
HM