Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 kleine vertel lingen.
65. Een oud blind man had zich een' kleinen
fchat van vqf honderd guldens verzameld. Daar.
hij denzelven/, uit hoofde van zijne blindheid,
niet wel bewaren kon, begroef hij hem op ze-
keren dag, waarop hij dacht, dat niemand het
zag, in zgn' tuin, onder een' boom. Ongeluk-
kig had intusfchen zijn diefachtige nabuur dit
gezien. Deze kwam des nachts, en nam het
geld weg. Toen de blinde man, na eenigen tqd,
zijn' fchat eens wederom opzocht, was dezelve
nergens te vinden. Toen viel zijn vermoeden
terllond op den buurman , wien hfl reeds als een
bedriegelijk en flecht mensch kende. Maar wat
zou hij nu aanvangen, om zijn geld terug te krij-
gen? Bq den Regter kon hij zijnen buurman niet
verklagen; want hij was immers niet in flaat
om den diefibl te bevvgzen. Zegt eens, wat
zoudt gij hebben gedaan?
De blinde ging, na verloop van eenigen cijd ,
bij zijnen buurman. „ Buur!" zeide hij, „ ik
^ moet u iets ontdekken, dat ik nog aan geen'
y, mensch gezegd heb. Ik heb mij een' kleinen
„ fchat van duizend guldens verzameld. De
„ iielft dacrvan heb ik op eene veilige plaats
„ gebragt. Ik wil intusfchen niet gaarne zeg-
„ gen, waar? Geef mij nu eens raad, waar
y, ik de andere helft brengen zal? Wat rekent
„ g^ het beste ? Zal ik de andere vqf honderd
gul-