Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleine vertellingen. 45
„ achtergehouden geen penning, voor dat gij
„ mij dien geleverd hebt." De Matroos ver-
zekerde op het heiligde, dat hg j;een' diamant
in den buidel gevonden had, en, toen dit hem
niets baatte, d'vong hij den ICoopman, om me-
de naar den Kadi te gaan; bij wien beiden hun-
ne belangen voordroegen.
Zegt eens, wie van beiden het meeste geloof ver-
diende , en hoe gy de zaak zoudt beoordeeld hebben!
De Kadi vroeg den koopman, of er werkelijk
in zijnen buidel nog een diamant geweest was.
„ Ja!" zeide deze. Toen vroeg hq insgelijks
den matroos, of hg waarlijk geen* diamant in den
buidel gevonden had. En deze herhaalde zijne
verzekeringen dienaangaande. „ Nuzeide de
Kadi tot den Koopman, „ dan is dit vast uw
„ buidel niet, dewijl de "diamant, welken gij
„ zegt verloren te hebben, daarin niet geweest
„ is." „ Matroos!" vervolgde hij, „ Gij laat
„ den buidel, eenige weken achter een, openlgk
„ uitroepen , en als zich dan niemand opdoet,
„ die bewgzeh kan, dat hg de eigenaar daarvan
„ is, dan is hij de uwe."
De matroos liet den buidel uitroepen, en be-
hield hem , dewijl er geen , eigenaar opdaagde;
want die buidel had werkelgk aan den koopman
toebehoord.
Wat denkt gjj nu van deze gefchiedenis?
<55-