Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sötf verontschuldigingen, bnz;
I • M langer verdragen, met welken mqn geweter
„ my zoo lang gepijnigd heeft."
Toen verhaalde die man, wien de Regters,
in den aanvang, voor krankzinnig hielden, om-
ftandiglijk den mcord van den juwelier, en bïd
ben, om het vonnis over hem uit te fpreken
De Regters onderzochten alles naauwkeurig,
Zij fchreven' nasr de plaatfen, van waar men de
noodige getuigenisfen, ten bewqze van den be-
drevenen moord, bekomen kon, en, na dat men
die getuigenisfen ingewonnen htd, deed men
hem de geregtelijke ftraf ondergaan.
Dertig jaren had de man in dit ftadje gewoond.
Dertig jaren lang had hij angst en wroeging uit-
geftaan, en toen noodzaakte zijn geweten hem
evenwel nog tr>t bekentenis van den bedreve-
nen moord. Zoo veel vermogt zijn geweten!
En eveneens heeft het geweten doorgaans het
vermogen, om den boosdoener zqn misdrqf zoo
rükelqk betaald te zetten, dat het de uiterfte
dwaasheid is, wanneer iemand zich verbeeldt,
dat er hier op deze wereld eenig wezenlijk ge-
luk voor hem te vinden is, als hij zich aan de
ondeugd over -»eft. Voor zulk een' mensch
maakt een knagend geweten deze aarde reeds tot
eene hel.
EINDE.