Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3^4 verontschuldicingen.
mede in de regering, en h^j fteeg zoo hoog,
dat hij, na verloop van eenige jaren, Burge-
meester werd.
Wat ontbrak nu den man? Hij was rijk,
in aanzien, bemind en hooggeacht — en men
zag hem evenwel nooit vergenoegd. Eene die-
pe treurigheid Was zigtbaar op zijn gelaat.
Zijn oog ftond donker en zwaarmoedig. Al de
trekken van zijn aangezigt verrieden, fomwij-
len, eene groote onrust; eu dan kon hij niet
bligven waar hij was, al bevond hij zich ook
in het allervrolijkfte gezelfchap. Èr was iets,
dat hem wegdreef. Hij zat," hij ftond dikwijls
5n diepe gedachten verzonken; en sis men
hem vroeg, wat hjj toch bezon, dan kromp
hq-fomwijlen, van fchrik, als in een, en ver-
bleekte en fidderde over zijn ganfche lijf. Uren
lang kon hij dikwijls op ééne plaats zitten,
en dan zag hij, ftrak en onbewegelijk, naaf
een en hetzelfde plekje — naar een ftukje pa-
pier, naar eene venfterruit, naar een drinkglas,
of naar eene plank van den vloer.. Men be*
merkte dikwijls aan hem, dat hij fomwijlen bang
van menfchen, en vooral van vreemdelingen
was, die in de ftad aangekomen warén, en
in de gezelfchappen getrokken werden; dat hij,
op zijne wandelingen, dikwijls huiverig en on-
rustig omkeek, als of hij van iemand werd
ver-