Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
oon Jl
44 kleine vtrtelllncen.
een roepen gewoon was, en zich van vreugde
over het goed gevolg van zijn fchelmftuk ge-
heel vergeten had, zag plotfeling om, terwijl de
Koopman voortging. Dus werd de ware ei-
-genaar door den fchranderen Regter ontdekt; en
de roofzieke Kameeldrgver werd getuchtigd, zoo
«Is hij bad verdiend.
Tot even denzelfden Kadi kwamen eens
een Matroos en een Koopman, die elkander we-
derkeerig aanklaagden. De Koopman had een*
buidel, met duizend ftukken goudgeld, verlo-
ren. Hij liet het openlijk bekend maken, en
beloofde dengenen, die hem dat geld zou we-
derbrengen, honderd guldens. De arme Ma-
troos was de gelukkige vinder. Hij had wel het
geld gansch en al kunnen behouden, zonder dat
een mensch het gevvettn had, maar hij was een
eerlijk man, en ftelde zich gaarne met de beloof-
de honderd guldens tevreden.
Hij ging naar den Koopman, zeide, dat hij
-zijn geld gevonden had, en bad hem om de
toegezegde belooning. De Koopman zag eerst
y.ijn geld ua, en weigerde toen den Matroos
de belooning te geven. . „ Gij fpitsboef!" zeide
hij, „ hebt u zeiven reeds beloond! er was in
„ den buidel nog een kostbare diamant, die al-
„ leen, zelfs tuifchen broeders, duizend ftuk-
„ ken gouds waardig was; en' dien hebt gy
n ach.