Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
het geweten.
3«3
„ Neen! " zeide kristiaan /landrastig, „ ik
doe liet evenwel niet, al was de nood nog
grooter. Men moet nooit iets kwaads doen;
al I{on men zijn leven daarmede ook uit
een oogfchijnlök gevaar redden." — „ Maar
wie weet het dan toch ?" vroeg zijn broeder.
Wie het weet?" antwoordde kristiaan,
bedenkt gö niet, dat God het weet?"
C X L I I I.
De magt van het geweten.
In zekere kleine ftad kwam een vreemdeling
aan, die zich een huis kocht, en een' klei*
nen handel aanving. Bij dien handel werd de
man, zoo als het fcheen, van lieverlede al
rqker en rijker; en welhaast werd hij onder
de aanzienlijkfte inwoners der ftad gerekend.
De man was huisfeHjk, vlijtig en liefdadig;
waar hij een' armen helpen, en een' ongeluk'
kigen opbeuren kon, deed hij het gewisfelijk;
en jegens zijne bekenden, naburen en vrien-
den , kon niemand gedienstiger zijn dan hij.
Daarom was hij nu ook in liet ftadje, b^
hoog en laag, zeer bemind, en fchattede een*
iegelgk hem hoog. Ja, daar hij zoo bemind
en in zulk een aanzien was, bragt men hem
me-