Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6o verontsc hul di gin oen.
Tóen. de man nu met paul. afgedaan had»,
ftond ROELOF daar, fidderende en bevende-
Het eenige, dat hq tot zijne verontfchuldiging
uitftamelen kon, was, dat paul hem verleid
had.
„ Wees eens opregt, mijn zoon!" zeide
de man, „ ik hoop, dat gij nog zoo flecht
^ niet zijt, als die booze knaap; wees eens
^ opregt, 'en zeg mij, hebt gij niet geweten,
„ dat het onregt was, in een' vreemden tuia
„ te kruipen? zqt gij niet nog voor een
^ paar minuten beangstigd geweest ? was het
^ niet, als of iemand u zeide, doe het niet?
^ en zoudt gq u niet voor alle menfchen
^ fchamen, als ik hen zeggen wilde; roelof.
^ heeft appelen uit mqnen tuin geftolen?"
Roelof kon niéts van dat alles ontkennen,
en bad, al fnikkende, dat hij, het toch nie-
mand zeggen mogt. Zijn . antwoord was;
^ ziet gij, ligtzinnige knaap! hoe flecht gij
^ u daarmede verontfchuldigt, dkt paul u
^ verleid heeft. Waarom^hebt gij u laten verleid
^ den? gij wist immers dat het onregt was."
Intusfchen handelde de man zeer genadig met
roelof, yy Voor deze reis," zeide hq, „ zult
gij zonder ftraf vri] komen, dewijl ik zie,
„ dat gij nog zoo flecht niet zijt als paul;
„ maar hoor ik ooit, dat gij weder zulk een
H ftuk.
ia