Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 F- t C E W E T É N. 359
blideren maakté, kromp hij in een. ^ Ach,
M komzeide hij zachtjes tot paul ; y, ik
y, ben zoo beangstigd. — „ Wacht flechts nog
n een klein beetjeantwoordde paüi, , daar
w zie ik twee fchoone appelen, die wil ik
„ nog eerst halen."
Paül haalde de appelen, en ftak ze juist
in zijn zak, toen, uit een nabijzijnd boschje,
eene flerke fl:em riep: „ hebt gij nu uwe zakken
vol ? " De jongens verfchrikten en, na eeni-
ge oogenblikken, toen zij ontvlieden wilden,
had de eigenaar van den tuin hen reeds gegre-
^(en. Die man was reeds in den tuin geweest,
eer de jongens kwamen, en had zich in dat
boschje verdoken, opdat zij hem niet ont-
waar mogten worden.
„ Zoek niet te ontvlieden!" zeide de man
tot roelof, „ want ik kan u zeer wel. —
„ Ik wil flechts eerst dezen boef kastijden, die
„ reeds dikwijls in mijnen tuin geweest is, en
„ gefl:olen heeft." Uit alle -magt floeg de
man, met een' buigzamen maar fterken, ha-
zelaar-ftok op paul toe; terwijl hij roelof
fteeds in het oog hield. Paul viel voor hem
neder, en bad op het erbarmelijkfte, dat hij
hem toch niet flaan mogt. „ Neen," zeide de
man; „ ik weet, dat gij een booze fpitsboef
zijt! gij moet er gevoel van hebben!"
Z 4 Toen