Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
358 verontschuldigingen.
„ hoort, wat zouden wij dan daar toch aan-
„ vangen ? "
„ Wees niet dwaaszeide paul ; „ de man
„ is des avonds nooit in den tuin; en al kwam
r, hij nu al eens, dan zullen wij hem wel ont-
y, komen. Eer dat hij de tuindeur openfluit,
„. zyn wi,i reeds voorlang weder weg."
Roelof verlangde fterk naar de blaauwe prui-
men en de roode appels, die paul hem als zoo
ongemeen fchoon befchreef. — Het was intus-
fchen, als of hem iets van binnen toefprak:
„ het is onregt, roelof! doe het niet." Dit
zeide hij ook aan paul. „ Paul ! " zeide hij,
y, het is toch een diefftal; wij willen daar lie-
y, ver niet henengaan!" Maar de goddelooze
knaap wist roelof zulks uit het hoofd te
praten, en zeide hem, dat dit alles flechts uit
zijnen angst ontftond — de man had appelen
en pruimen genoeg; en het zou geen zoo
bijzonder kwaad z^n, als men hem eenigen
daarvan ontnam; andere kinderen deden dat
ook wel.
Steeds was het bij roelof, als of iemand
hem zeide: „ geloof dien knaap niet;" maar
hij ging evenwel mede. Met eene inwendige
fiddering kroop hij door het gat van de hei-
ning , en bij elk gedruisch, dat een vogel,
nf eene kleine verheffing . van wind, in de
: - bla.