Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE GEWOONTEN. 3^5
Klaas was een vlgtige jongen, en bleef ook
als jongeling zoo vlijtig; en toén hq volwas-
fen was, had hij zich zeer vele nuttige kun-
digheden ingezameld. Zqn iiart was ook niet
flecht. Klaas had zeer bemind kimnen zijn,
en nogtans was hij het niet.
Op de plaats, waarheen hij zich, na den
dood zqner ouderen, begeven had, werd hij
in het eerst door een' ieder zeer gaarne ge-
zien; men fcheen hem hoog te achten; meti
verzocht hem dikwijls bij zich. Maar dat
hield welhaast op, en niemand fcheen zicit
vérder om hem te bekreunen.
„ Heb ik dan," vroeg hij eenmaal een*
man, die het (leeds zeer wel met hem fcheen
gemeend te hebben, „ heb ik dan hier iemanJ
„ beleedigd? De menfchen zijn immers irt het
„ geheel niet meer zoo vertrouwelijk en vriend-
„ fchappelijk jegens mij, als toen ik hier eerst
„ aankwam." — „Gij hebt niemand beleedigd,"
antwoordde hem de man; „ maar, zoo gij het
„ niet kwalijk nemen wilt, kan ik u wel zeg-
„ gen, waarom men zich zoo vreemd van u
„ houdt."
„ O, zeg het mij! zeg het mij! waardfte
„vriend!" riep klaas; „gij zult mij daar-
„ door zeer verpligten."' — „ Nu dan," zei-
de dc man, „ gij liebt eene kleine verkeerd-
Z 2 heid