Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
35* ORDE, ZINDELIJKHEID,
„ gen?" Het arme meisje fchaamde zich zoc
zeer, om zich aan anderen te vertoonen, da
zij bpans beftendig te huis bleef. Zelfs wan
neer zij door anderen genoodigd werd, kostt
het evenwel veel moeite, om ze uit haar hui;
te brengen; want zij wist wel, dat mei
fteeds op de jokkemq loerde, welke m©
dacht, dat zij zou voortbrengen.
G X L.
klaas; of, wg maken ons fomvijlen, zelfs doo
kleine kwade gewoonten ^ ondragelijk.
Klaas had zich de verkeerdheid aangewend
om bij het derde woord, dat hij uitte, t
fpuwen. „ Klaas!" zeide zqn vader, „ gi
„ moet er acht op geven, dat gij dat tocl
y, afwent. Als gij dat nog een' tqd lang doet
y, zult gij het naderhand niet gemakkelijk kur
„ nen laten; want zulke verkeerdheden wortf
„ len, als ware het, door lengte van tijd
„ al vaster."
' Klaas beloofde wel, die verkeerdheid af i
leggen, maar hij hield geen woord. — „ H<
„ is immers geene zoo groote feil," dach
bij, „en met den tqd kan ik die van ze
„ achterlaten."
Kla/
-f 1 • ' ^nii,,,^