Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 kleine vertel lingen.
ftad kwamen. „ Dwaas!" zeide de Kameeldrij-
ver , „ dat zal u niets baten, want waaruit zal
„ de regter tocii weten, wie van ons beiden
„ de regte is?"
In de naaste ftad ging de Koopman naar den
Regter, of Kadi, zoo als men hem onder de
Turken noemt, en beklaagde zich over de ge-
welddadigheid van zijnen huurling. De Regter
deed het mensch komen, die intusfchen hard-
nekkig vasthield, dat hij de ware eigenaar, en
de andere, die een Koopman wilde zijn, een
bedrieger was, die . hem door zulk eenen trek
van het zijne berooven wilde. Beide hielden zg
vast en beftendig ftaande, dat de koopwaren
hun toebehoorden.
Zegt mij nu eens, hoe zou de Kadi den reg-
ten eigenaar uitvinden?
„ Booswicht!" zeide de Kadi, tot den regten
Koopman, „ ga uit mijne oogen, zoo gg geene
„ betere bewijzen hebt." Treurig vertrok de
Koopman, wiens laatlte hoop, om zijne goede-
ren terug te krijgen,, nu- verdwenen was. De
drqver ging met hem mede, en verheugde zich,
dat zqn boevenftuk hem zoo wel was gelukt.
Naauwelqks waren zij eenige fchreden van het
huis van den Kadi af, toen deze het venfter
opende, en riep: „ Kameeldrijver! «og één
„ woord!" De ware Kameeldrijver, die aiii zulk
een