Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 35O orde, Z I N Ü E L IJ K H E 1 O ,
had hoorén vloeken, dan was hij zelfs bang van
hem geworden. Hij had hem ook tot klauteren,
tot fpringen, en zelfs tot baden in den vijver,
willen verleiden; maar in het begin had hij dat
alles niet gedaan; doch nu wist hq zelf niet, hoe
hij daartoe gekomen was.
„ Zie, zoo gaat het," zeide zijn vader; „ al
y, wie dikwqls en vertrouwelijk'met booze men-
„ fchen omgaat, kan, langzamerhand, veel
„ kwaads overnemen, zonder dat hij weet,
„ hoe hij er aan komt. — Voorheen, lodewijk!
„ voorheen waart gij zulk een beminnelijk kind;
„ maar wie kan u thans liefhebben? Dat komt
y, van den omgang met dien knaap. Te voren
„ kon ik u laten gaan, waarheen gij wildet;
y, maar nu moet ik u verbieden, om een' enke-
„ len ftap, zonder verlof van mij en uwe moe-
„ der, buiten het huis te doen; want zoo gij
„ nog langer met dien knaap verkeerdet, zoudt
„ gij het affchuwelijkfle menscii worden."
Lodewijks vader nam hem thans op het
naauwkeurigfte in acht. Geen' ftap kon liq doen,
zonder dat zijn vader liet wist. Maar het
kwade, dat lodewijk zoo ligt aangeleerd had,
was niet even zoo ligt weder afgeleérd. Lo-
dewijk had zijnen vader wel beloofd, en ern-
ftig voorgenomen, zich te beteren; maar dit
kostte hem vee) moeite. Eer hij zich bezon,
uit-